Vildsvinehegnet Svinevirke, der skal holde vildsvin ude af Danmark, har meget lange udsigter. Det vurderer skovrider hos Naturstyrelsen, der påpeger flere bump på vejen frem mod et grænsehegn

Af Redaktionen

Skovrider Bent Rasmussen fra Naturstyrelsen Vadehavet påpeger overfor JydskeVestkysten flere alvorlige bump, der skal overvindes før regeringens ønske om et grænsehegn mellem Danmark og Tyskland er en realitet.

KLIK og læs også: Hvordan ser EU på dansk vildsvinehegn?

– Det er ikke bare lige sådan, at politikerne kan knipse med fingrene, og vupti, så står der et knap 70 kilometer langt vildsvinehegn på tværs af den dansk-tyske grænse, oplyser Jyske Vestkysten på baggrund af avisens samtale med skovridderen.

De bump på vejen, som skovridderen påpeger, er:

Opgaven skal i udbud

Dialog med sønderjyske kommuner

Kontakt med private lodsejere

Miljøvurdering da hegnet berører Natura-2000 områder

Kontakt og dialog med Tyskland

KLIK og læs også:

Grænsehegn møder tysk modstand

Hvis lovforslaget om vildsvinehegnet vedtages, kan staten overtage privat ejendom. Dermed kan 100 lodsejere få eksproprieret deres  jord, og enkelte kan se frem til et vildsvinehegn i baghaven. Kilde: Jyske Vestkysten

Hertil kommer, at EU også kan have indflydelse på sagen, idet et hegn ikke blot vil spærre for vildsvin, men også den øvrige fauna. De særligt beskyttede såkaldte bilag IV arter (som bl.a. omfatter odder og ulv) er beskyttede overalt, og man må ikke uden videre hindre disse arters frie bevægelighed.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...