Et flertal i Folketinget har nu vedtaget, at der skal opsættes vildsvinehegn langs grænsen. Hegnet er et af flere initiativer, der skal forebygge, at afrikansk svinepest kommer til Danmark

Af Miljø- og Fødevareministeriet

Der skal opføres et vildsvinehegn langs den dansk-tyske grænse. Det vedtog et flertal i Folketinget bestående af regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet i dag under 3. behandlingen af lovforslaget om et vildsvinehegn langs den dansk-tyske landegrænse. Der blev også vedtaget højere bøder for handlinger, som fremkalder fare for spredning af afrikansk svinepest, f.eks. manglende rengøring af dyretransporter.

Lovforslagene er begge fremsat som opfølgning på den aftale om styrket indsats mod afrikansk svinepest, som regeringen og Dansk Folkeparti indgik i marts måned.

Hvis afrikansk svinepest når til Danmark, må vi regne med, at en eksport på 11 mia. kroner årligt lukker øjeblikkeligt. Derfor gør vi alt, hvad vi kan for at forhindre det – bl.a. ved at gå efter vildsvin i Danmark, så vi minimerer risikoen for, at de får afrikansk svinepest. Vildsvinehegnet er med til at forhindre, at der løbende kommer nye vildsvin til Danmark fra Tyskland, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Jagt om natten og indsats i EU

Den danske svinebranche eksporterede i 2016 for ca. 30 mia. kr., heraf 19 mia. til EU-lande og 11 mia. til lande uden for EU. Ved udbrud af afrikansk svinepest lukker svineeksporten ned til lande uden for EU. Derfor har regeringen og Dansk Folkeparti indgået en aftale om en række initiativer, der skal forebygge, at afrikansk svinepest kommer til Danmark.

Hegnet står langt fra alene. Vi har også indført nye jagtmuligheder for vildsvin døgnet rundt og bekæmper dem målrettet på statens arealer samtidig med, at vi har en informationskampagne om smitterisiko fra madaffald. Regeringen lægger også massivt pres på EU for at få sat gang i en fælleseuropæisk indsats. Så vi bruger hele paletten, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Vedtagelsen af lovforslaget om vildsvinehegnet betyder, at der kan gives tilladelse til opførelse af vildsvinehegn, der skal gå langs den ca. 70 km lange grænsestrækning, når der er gennemført de fornødne undersøgelser af natur-, miljø- og kulturforhold. Tilladelsen forventes at foreligge i efteråret 2018.

Indsatsen mod afrikansk svinepest

Regeringen og Dansk Folkeparti har afsat 123,9 mio. kr. til den styrkede indsats mod afrikansk svinepest, heraf vil 30 mio. kr. blive tilvejebragt som medfinansiering til vildsvinehegnet fra erhvervet.

Indsats vedrørende udryddelse af vildsvin i den danske natur:

 • Etablering af vildsvinehegn ved den dansk/tyske grænse.
 • Ændring af vildtskadebekendtgørelsen ift. øget regulering af vildsvin.
 • Øget overvågning i vildsvinepopulationen og gratis undersøgelser af nedskudte. vildsvin i Danmark for husdyrsygdomme.
 • Intensiveret indsats i Sønderjylland på statens arealer og på private arealer.
 • Faglig opgradering af schweissregistret.
 • Styrket samarbejde med Danmarks Jægerforbund.
 • Jagtlejekontrakter.

Veterinær indsats: 

 • Lovforslag om skærpelse af bødeniveauet ift. lovovertrædelser, som har relation til smitterisiko for afrikansk svinepest og andre alvorlige husdyrsygdomme.
 • Styrkelse af det veterinære beredskab.
 • Opsætning af skilte på rastepladser.
 • Intensivering af informationskampagne ift. smittebeskyttelse og madaffald.
 • Rådgivning til frilandsbesætning om smitterisiko fra madaffald.

FØLG NETNATUR.DK PÅ FACEBOOK

Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

%d bloggers like this: