– Lønudgiften til vildtkonsulenterne bør fordeles retfærdigt, mener Jens Foldager.

– Hvis landets 19 vildtkonsulenter var hundred procent beskæftiget med vildt- og jagtrelaterede sager, så ville jeg ikke have noget imod, lønudgiften til dem på 9,7 millioner kroner i 2005 betales af jagttegnsmidlerne. Jens Foldager, Hatting nær Horsens, har imidlertid bevis for, at nogle vildtkonsulenter i størstedelen af arbejdstiden er beskæftiget med alle mulige andre sager, end nogle, der berettiger til, at lønnen betales med jagttegnsmidler.

– Jeg ved konkret, at vildtkonsulenten i mit område primært er beskæftiget med administrative opgaver og fører hussyn med huse og andre bygninger, der ejes af staten, siger Jens Foldager og anker desuden over, at i modsætning til de tidligere jagtkonsulenter kommer vildtkonsulenterne ikke ud i jagtforeningerne for bl.a. at vise film. Fordelt på landets 19 vildtkonsulenter giver den samlede lønudgift på 9,7 millioner kroner en ydelse på 510.000 kroner pr. vildtkonsulent i løn og sociale omkostninger. – Jeg mener ikke, at lønudgiften kun skal tages af jagttegnsmidlerne, men at vildtkonsulenterne skal pålægges at føre timesedler, og den rette kasse – staten eller jagttegnsmidlerne – så betaler for den ydelse, der er udført. Betalingen til vildtkonsulenterne af jagttegnsmidlerne skal barberes meget ned, samtidig med at der skal stilles krav til med hensyn til, hvad de skal levere til dansk jagt for pengene, mener Jens Foldager.

Foreninger skal ikke have Jagttegnsmidler – Grønne foreninger må selv skaffe pengene, mener jæger Jens Foldager.  Af: Henning Kørvel Der er sikkert nogen i både Danmarks Jægerforbund, Dansk Ornitologisk Forening, Dansk Land- og Strandjagt og Foreningen af Danske Buejægere, der jubler, når de får tilskud af jagttegnsmidlerne. Men står det til Jens Foldager, Hatting nær Horsens, så skal foreninger ikke længere have tilskud af jagttegnsmidlerne. – For en organisation som Danmarks Jægerforbund, der i forvejen har en stor indtægt på kontingenter, betyder milliontilskuddet af jagttegnsmidlerne blot, at organisationens administrationsdel øges. Principielt mener jeg ikke, at der af jagttegnsmidlerne skal gives tilskud til grønne organisationer som fx Jægerforbundet.

Organisationerne må selv skaffe sig de penge, der skal til. For den enkelte organisation gælder det om, at den profilerer sig på en måde, så den relevante brugergruppe ikke kan undvære at være medlem af den, siger Jens Foldager, der også er indædt modstander af, at flere grønne organisationer – bl.a. Jægerforbundet – modtager sponsorater og “prostituerer” sig. Jens Foldager mener desuden, at det er dobbeltmoralsk af Dansk Ornitologisk Forening – DOF – modtager tilskud af jagttegnsmidlerne, når foreningen navnlig bekriger vandfuglejagten og heller ikke er begejstret for massive udsætninger af fasaner til industrijagt. – Spørgsmålet er i høj grad også, om yderligtgående medlemmer af DOF i længden kan acceptere tilskuddet af jagttegnsmidlerne, mener Jens Foldager, der efterlyser, at DOF tydeliggør i sine publikationer, at den modtager støtte af jagttegnsmidlerne. Det samme gælder, når DOF fokuserer på reservaterne.

De skal informere om, at det er jægernes penge, der finansierer dem, mener Jens Foldager. Sindsygt dyrt! Det er hen i vejret, at jagttegnsudstedelsen koster 60,62 kroner pr. jagttegn, og totalt set 9,7 millioner kroner, mener Jens Foldager. Af: Henning Kørvel 9,7 millioner! Beløbet får ham op på mærkerne, for i henhold til Skov- og Naturstyrelsens regnskab for jagttegnsafgiften, så kostede jagttegnsudstedelse m.v. dette i 2005. – Det er sindssygt, at det koster 9,7 millioner kroner at udstede jagttegnene. Baseret på, at der i 2005 udstedtes 160.000 jagttegn (det rigtige tal er 162.700, red.), så har det ikke noget med virkeligheden at gøre, at det koster 60,62 kroner for hvert udstedt jagttegn. Det er helt vildt. Når Skov- og Naturstyrelsen råder over moderne edb-udstyr, kan udstedelsen og udsendelsen højest koste 10 kroner pr. jagttegn, mener Jens Foldager. Redaktionen af Netnatur.dk har udbedt sig en redegørelse for omkostningen på 9,7 millioner kroner. Så såre vi har modtaget den, vil den blive tilføjet denne reportage.

Læs også artiklerne: Vildtforskning meget lidt synligt Jæger: – Kan vi ikke få rapporter fra DMU, må vi kræve reklameværdi for milliontilskuddet. Harme over DOF får jagttegnspenge To jagtforeninger på Sydsjælland kræver, at tilskud af jagttegnsmidlerne til DOF ophører. Derfor får DOF jagttegnspenge til sit tidsskrift! Fokus på også jagtbare fuglearter er den oprindelige begrundelse for tilskuddet. Jagttegnspenge til ornitologtidsskrift Lollandsk jæger: Grotesk, DOF der vil jagten i Danmark til livs, får jagttegnsmidler til tidsskrift.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »