Miljøstyrelsen åbner for årlige tilskud til projekter, der øger vore viden om jagt- og vildtforvaltning

Hvordan afværger man bedst hjortevildtets markskader? Hvordan får man jægerne til at skyde mere præcist, så færre dyr anskydes? Hvordan beskytter man vilde dyr mod friluftslivets forstyrrelser?

Det er nogle af de spørgsmål, som Miljøstyrelsen gerne vil have bedre viden om.

Miljøstyrelsen opfordrer ansøgere til at byde ind med projekter, der øger vores viden om jagt og vildtforvaltning indenfor i alt fem prioriterede områder, der alle er aktuelle i forhold til igangværende initiativer på vildtforvaltningsområdet.

Der er i denne ansøgningsrunde afsat i alt tre mio. kroner til at støtte de nye projekter.

– Der sker rigtig meget for vildtforvaltningen i disse år, og mange af de nye initiativer peger også på et behov for mere viden. Med den kommende støtte til en række projekter kan vi forbedre vore indsigt til gavn for både jægere og natur, siger kontorchef Mikkel Friberg, Miljøstyrelsen.

Ansøgningsrunden er åben for alle. Ansøgninger til nye projekter skal være modtaget i Miljøstyrelsen senest 29. september. Tilsagn om tilskud til de udvalgte projekter forventes givet senest fredag den 20. oktober 2017.

Læs mere om kravene til ansøgningerne

Der forventes afholdt en ny ansøgningsrunde i 2018.

Fakta: Her er de prioriterede temaer: 

Forstyrrelsesproblematik: Projekter der tilvejebringer øget viden om påvirkning af pattedyr og fugle, inkl. ikke jagtbare arter, gennem forstyrrelser, herunder forstyrrelser foranlediget af forskellige rekreative aktiviteter.

Færre anskydninger: Konkrete initiativer, der kan skabe viden om anskydninger eller forbedre mulighederne for at undgå anskydninger, herunder via forbedring af skydefærdigheder.

Vildtsundhed: Projekter, der tilvejebringer øget viden om vildtets sundhed, herunder med særligt fokus på udbredt sygdom i bestande.

Kronvildtforvaltning: Projekter, der indsamler viden om kronvildt, som supplement til Miljøstyrelsens dataindsamlinger foranlediget af ny forvaltning af kronvildt.

Vildtskader: Projekter der kan skabe øget viden, evt. via konkrete forsøg, om samspillet mellem afværgeforanstaltninger og vildtskader, evt. kombineret med reguleringstiltag, samt viden om konsekvenser af vildtskader.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »