Jæger: – Kan vi ikke få rapporter fra DMU, må vi kræve reklameværdi for milliontilskuddet.

Jæger Jens Foldager, Hatting nær Horsens, skyder med skarpt mod, at der af jagttegnsmidlerne bevilges betydelige summer, i 2005 19,2 millioner kroner, uden danske jægere får en passende modydelse. – Jeg synes virkelig, det er flot, at der af jagttegnsmidlerne ydedes 19,2 millioner kroner i 2005 til forskning, forudsat midlerne bruges til jagtrelaterede undersøgelser. Men jeg synes, dansk vildtforskning i dag er meget lidt synlig i modsætning til tidligere, siger Jens Foldager, og klandrer DMU for, at forskningsinstitutionen ikke længere “viser flaget” ude i landets jagtforeninger. – Tidligere, hvor det var ildsjæle som bl.a. Jørgen Fog, Mette Fog og Helmuth Strandgaard, der stod for meget af den danske vildtforskning, tog de ofte ud i jagtforeningerne og fortalte, hvad de aktuelt arbejdede med.

Jeg har på den tid bl.a. hørt et interessant foredrag om råvildt af Helmuth Strandgaard. Men hvor er DMU-biologerne henne i dag? De er nærmest ikke-eksisterende. – Tidligere kunne jægerne få hæfter i serierne “Dansk Vildtforskning” og “Danske Vildtundersøgelser” tilsendt fra før Vildtbiologisk Station, nu DMU, uden det kostede dem en krone. Det ville være rart at få denne service tilbage, men hvis ikke det er muligt, så må vi som et minimum kunne forlange at få noget reklameværdi for vores milliontilskud, ved at DMU i sine publikationer kundgør, at disse er finansieret af jægernes jagttegnsmidler, mener Jens Foldager.

Han mener også, at jægerne bør have reklameværdi af, at reservaternes drift, administration og erstatninger for nye reservater finansieres af jagttegnsmidler, i 2005 med tre millioner kroner.   – Det ville være meget simpelt at gøre det, fordi det på informationstavlerne ved det enkelte reservat kunne tilføjes, at det finansieres af jagttegnsmidlerne. Desuden burde dette fremgå af samtlige foldere og øvrige publikationer om reservaterne, siger Jens Foldager. Jens Foldagers kæde springer særligt af på en udgift af jagttegnsmidlerne i 2005 på 16,2 millioner kroner til naturforvaltning.

– Det er eddermame noget af en post. Hvad dækker det over? Der er noget helt rablende galt i den måde, jagttegnsmidlerne forvaltes på. For det skal naturligvis specificeres, hvad så stort et beløb bruges til, mener Jens Foldager, der agter at fremsætte sin kritik af forvaltningen af jagttegnsmidlerne til miljøminister Troels Lund Poulsen (V). De passager i Jens Foldagers kritik, der rettes mod DMU, har Netnatur.dk anmodet forskningsinstitutionen om at kommentere på. Når vi modtager en reaktion, vil den blive føjet til denne reportage. Her er regnskabet! Regnskabet for jagttegnsmidlerne i 2005: Udgifter i mio. kroner

Jagt- og Skovbrugsmuseet
Information (Vildtinformation)
Administration af Jagtloven og VFR
Jagtforsikring
Reservater, erstatninger og drift
Jagttegnsudstedelse m.v.
Tilskud til organisationer
Vildtplejeforanstaltninger
Konsulentvirksomhed
Bygge- og anlægsarbejder (Kalø)
Kalø Godsadministration
Naturforvaltning

Udgifter i alt:

Indtægter
Jagttegnsafgift
Jagtprøvegebyr
Jagtforsikring

Indtægter i alt

Overskud fra tidligere år
Overført til 2005

2,9
0,2
3,8
2,4
3,0
9,7
4,2
3,6
9,7
9,9
0,3
16,2

85,2

81,9
2,0
2,4

86,3

21,9
23,0

Læs også artiklerne:

Harme over DOF får jagttegnspenge To jagtforeninger på Sydsjælland kræver, at tilskud af jagttegnsmidlerne til DOF ophører. Derfor får DOF jagttegnspenge til sit tidsskrift! Fokus på også jagtbare fuglearter er den oprindelige begrundelse for tilskuddet. Jagttegnspenge til ornitologtidsskrift Lollandsk jæger: Grotesk, DOF der vil jagten i Danmark til livs, får jagttegnsmidler til tidsskrift.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »