Formand for Vildtforvaltningsrådet opgiver at samle Vildtforvaltningsrådet omkring en forvaltningsplan for ulv. Opgaven er sendt vildere til minister for området

Af Redaktionen

Jan Eriksen, formand for Vildtforvaltningsrådet (VFR), har opgivet at samle Vildtforvaltningsrådet omkring en ny forvaltningsplan for ulv i Danmark.

Rådet har haft en ny forvaltningsplan for ulv i høring, men det er ikke lykkedes for rådet at lande et kompromis og det har ifølge Altinget.dk betydet, at rådets formand har sendt spørgsmålet videre til Jakob Ellemann-Jensen, Miljø- og fødevareminister.

– Jeg synes, det er ærgerligt, hvis Vildtforvaltningsrådet ikke kan blive enige,

lyder det ifølge Altinget.dk fra Jakob Ellemann-Jensen.

Vildtforvaltningsrådets opgave er at rådgive ministeren i spørgsmål om forvaltning af vildt, og uanset om rådet er enige eller uenige, er en nye forvaltningsplan i sidste ende alligevel ministerens ansvar.

Naturpolitik er ikke længere noget, der alene udspiller sig i Vildtforvaltningsrådet, som er sammensat af repræsentanter fra en række organisationer, der på den ene eller anden måde har interesse i vildt og natur.

Den nuværende regering har da også – i modsætning til tidligere – udvist særlig stor interesse for ikke mindst politikken i vildtforvaltning.

Politik og rådgivning

De mange forskellige holdninger, der hersker i rådet omkring en række forvaltningsmæssige spørgsmål, betyder, at der ofte må klippes en hæl og hugges en tå for at få frem til en enig indstilling, da netop enighed har været en mærkesag for rådet.

Vildtforvaltningsrådet er i ulvespørgsmålet bl.a. uenige om, hvordan man definerer en problemulv og hvilke kriterier, der bør gælde for nedskydning af ulve, der betragtes som problemulve.

Denne tilgang har i sagens natur betydet, at der er gået politik i rådgivningen, hvilket har udløst en række kontroversielle afgørelser, som er blevet kritiseret for ikke at være fagligt begrundet.

Dette har betydet, at den nuværende regering har haft et særlig kritisk øje på de mere underliggende politiske strømninger, der har gemt sig bag de indstillinger, der har været fremlagt for ministeren som faglig rådgivning.

Regering med holdning til jagt og vildt

Den daværende minister for området kunne f.eks. ikke se de faglige argumenter for fortsat at holde falkejagten ude i kulden.

Derfor valgte han mere eller mindre uden om rådet at indføre falkejagt i Danmark.

Ligeledes valgte daværende minister på området at implementere regeringens egen hjortevildtplan, da den indstilling, der kom fra rådet, var ude af trit med regeringens jagtpolitik. En politik, der kort fortalt blev formuleret som mest mulig frihed til den enkelte jæger.

Under en åben høring om hjortevildt i Folketinget i august 2016, blev det ligeledes præciseret at Vildtforvaltningsrådets opgave – ifølge regeringen – ikke er at føre politik, men at udøve faglig rådgivning.

Politik er for politikere, hed det sig under høringen.

Set i det lys kan det næppe komme som en overraskelse, at den stærkt politiserede ulvedebat lander på Miljø- og fødevareministerens bord. Hvor skulle den ellers lande?

Et spørgsmål for de folkevalgte

Ministeren kan ikke tørre ulve-politikken af på de få hundrede tusinde mennesker, som Vildtforvaltningsrådets repræsenterer.

Der er stort set ikke en vælger i dette land, som ikke har en stærk holdning til ulve og derfor er spørgsmålet da også, hvad ministeren overhovedet kan bruge en indstilling fra VFR til.

Ulvedebatten hører hjemme i det offentlige rum og hvor vanskeligt det end måtte være at formulere en afbalanceret plan for fremtidens ulveforvaltning, er det altså et anliggende for de folkevalgte politikere. Den opgave kan ikke overlades til Vildtforvaltningsrådet.

En tabersag

Hvor meget beklagelse, der egentlig ligger bag ministerens beklagelse, kan derfor diskuteres.

Til gengæld kan det ikke betragtes som andet end fornuftigt – set fra Vildtforvaltningsrådet interesse – at melde pas på det svære spørgsmål om ulve i Danmark.

Vildtforvaltningsrådet arbejder efter alt at dømme på at blive en stadig større faktor i fremtidens forvaltning. Ifølge rådet skal jagttider f.eks. evalueres oftere, end de gør i dag og en række tilladelser udstedes på afmålt tid. Herefter skal rådet atter tage stilling til tilladelserne.

Dermed sikrer rådet sig maksimal og kontinuerlig indflydelse og kan under skiftende politiske strømninger justere rådgivningen i en for rådet ønskelig retning.

Og set i det lys gør formanden for rådet naturligvis det eneste rigtige i spørgsmålet om ulve i Danmark. Han melder pas og lader regeringen og den siddende minister på området stå alene med ulvesagen, som aldrig kan vindes.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »