Vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen understreger, at forslag om arealkrav er indstillet

 
 
Af Jan Eriksen
 
Et møde afholdt på Sjælland med deltagelse af Dansk Land og Strandjagt (DLS) og Vildtforvaltningsrådets formand Jan Eriksen afstedkom følgende opdatering på Netnatur.dk
 

Og med underrubrikken: 

Er kravet om arealkrav skudt ned … eller er kravet bare skudt til hjørne? 

 
Artiklen er baseret på Erik Clausen, formand for DLS’s opfattelse af de signaler, der udgik fra Vildtforvaltningsrådets formand.  
 
Jan Eriksen mener dog, at udlægningen omkring arealkravets fremtid må stå for Erik Clausens egen regning. 
 
I en mail sendt til Netnatur.dk skriver Jan Eriksen: 
 
” Det er helt korrekt når Dansk Land og Strandjagt`s formand Erik Clausen beskriver vores dialog som god ved min deltagelse i det seneste bestyrelsesmøde d 8/2 i Revhuset ved Storebælt.”
 
” Til gengæld må det stå for Eriks egen regning når hans fornemmelse fortæller ham at arealkravet ikke bliver til noget. Et stort flertal har påny indstillet til miljøministeren at indføre arealkrav for både kronvildt og dåvildt.”
 
” Det er imidlertid behæftet med et betydeligt juridisk arbejde, som medfører, at såfremt det nyder fremme hos ministeren, så vil det først indgå i de nye jagttider om to år.”
 
 
 
 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »