I en debat om syge rådyr smider Vildtforvaltningsrådets næstformand og talsmand på de sociale medier “Fake News” kortet 

Kommentar af Micheal Sand, Netnatur.dk 

Det går tilbage med afskydningen af råvildt i det Sydøstlige Jylland. Det konkluderer bladet Jæger, som har set nærmere på afskydningen i området. 

Hen over de senest år er udbyttet faldet med 5-8% årligt, oplyser bladet, der henviser til jægernes egne indberetninger. 

” Ingen ved, om det, der sker i det østjyske, er en parallel til, hvad der sker på Fyn, men udviklingen er foruroligende!”

skriver Carsten Riis Olesen i medlemsbladet, som hermed udviser, at bladet ejer tvivlens nådegave. 

Sådan har det midlertidig ikke altid forholdt sig i Jægerforbundets øverste ledelse, hvor nuværende formand Claus Lind Christensen i sin tid var så overbevist om, at tungmetaller i den danske natur ikke var årsag til de syge rådyr, at han i 2013 stemte nej til at få det undersøgt, da spørgsmålet blev rejst i Vildtforvaltningsrådet. 

Efterfølgende har debatten om brug af tungmetaller været en skyggedebat, når spørgsmålet om de syge rådyr fra tid til anden rejser sig.

Og da Jægerforbundet delte nyheden om den faldende afskydning af rådyr i Sydøstjylland, gik der ikke lang tid før debatten om tungmetaller igen dukkede op på de sociale medier. 

Denne gang rejst af den danske forfatter og foredragsholder Freddy Wulff. 

Men lige så hurtigt, som kritikken af den nedstemte undersøgelse blev rejst, lige så hurtig kom Vildtforvaltningsrådets næstformand den danske jægerformanden til undsætning. 

Henrik Bertelsen mener ikke Freddy Wulff bør læse om syge rådyr og tungmetaller på Netnatur.dk, da han mener, det er noget “sludder”. 

Netnatur.dk har gennem tiden skrevet rigtig meget om syge rådyr og brug af tungmetaller i den danske natur. Rådets næstformand føler sig dog ikke kaldet til at argumentere for sin frimodige retoriske udtalelse og evt. påpege, hvor det er, der er skrevet noget “sludder”.   

I stedet skriver han: 

” Der var nemlig intet der tydede på at det var problemet . Og der var ingen sammenhæng” 

Sådan! 

Det er bestemt ikke første gang næsteformanden afslører sin inspiration fra nordamerikansk præsident-retorik. Det bliver næppe heller den sidste.

Derfor bliver det nok heller ikke sidste gang, vi skal bruge tid på at rydde op efter de udokumenterede ytringer, som næstformanden spreder på de sociale medier. 

Det er ikke Netnatur.dk, der hævder, at rådyrene bliver syge af tungmetaller. Det har vi ikke belæg for at udtale os om.

Vi har dog undret os over, at Jægerforbundet, som det eneste af de grønne i Vildtforvaltningsrådet stemte imod, at der blev gennemført en undersøgelse, der kan afklare om der er hold i mistanken eller ej.

Ikke de eneste

Netnatur.dk er da heller ikke de eneste, som interesserer sig hvordan tungmetaller måske kan påvirke vores natur og samfund. 

Men modsat Rådets næstformand vil vi gerne underbygge, hvad vi skriver og det vil vi gøre ved at henvise til nedenstående række af andre interesseorganisationer, offentlige interessenter, politikere og medier, som har udvist interesse for brug af tungmetaller i naturen. Er dette også i Bertelsens optik noget sludder, det som de skriver? 

 

NATURSTYRELSEN FØRER VILDTFORVALTNINGSRÅDET BAG LYSET I KOBBERSAG

DR P1 Orientering har afsløret, hvordan Naturstyrelsen har fået fjernet flere dele af konklusionerne i et rapport om kobber og vildtdød, skrevet af forskere fra Aarhus Universitet og DTU

 

INGEN KONTROL MED SLAM FRA SVINEPRODUKTIONEN

Rapport hævder, at der er 40 gange mere kobber i gylle, end der må være i spildevandsslam

 

MILJØMINISTER UNDERKENDER VILDTFORVALTNINGSRÅDETS INDSTILLING I KOBBERSAG

Ida Auken (daværende minister på området) underkender den indstilling, som Danmarks Jægerforbund, som det eneste grønne medlem af Vildtforvaltningsrådet, lagde stemmer til i Vildtforvaltningsrådet

 

LANDBRUGETS KOBBERFORURENING KAN VÆRE SKYLD I MASSEDØD BLANDT RÅVILDT

Nu blander Danmarks Naturfredningsforening sig også i kobberdebatten 

 

NORGE OG EU MERE KRITISKE OVERFOR KOBBER I DYREFODER

Landbrugets store udledning af kobber, der er under mistanke for at forårsage råvildtsyge, kommer måske under kontrol i nyt EU forslag

 

ZINK I LANDBRUGSJORD SKAL UNDERSØGES

En ny rapport viser høje koncentrationer af zink i landbrugsjorden flere steder. Bekymrende, mener miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen, der nu vil have undersøgt området yderligere …

 

ZINK- OG KOBBERHOLDIG GYLLE SKAL FORTYNDES

Gylle fra produktion af smågrise skal fortyndes for at minimere ophobning af zink og kobber på udsatte landbrugsarealer. Men om tiltaget vil få indflydelse på råvildtsundheden er dog usikkert

 

Ingen konklusion 

På Netnatur.dk har vi skrevet en lang række indlæg om brug af tungmetaller i den danske natur og hvordan det evt. kan have indflydelse på de syge rådyr, der ikke kun opleves på Fyn.

Vi har dog gjort os umage med ikke at konkludere noget som helst. Modsat Henrik Bertelsen og Claus Lind Christenen aner vi ikke om der er hold i mistanken eller ej. Netop derfor så vi det meget gerne undersøgt.

Indtil der er klarhed over årsagen til den faldende bestand er vi nemlig på herrens mark. 

Derfor vil vi opfordre Henrik Bertelsen og Danmarks Jægerforbund og alle mulige andre til at være forsigtige med konlusionerne. Der er ikke brug for syndebukke eller det modsatte. Hverken hos jægerne eller landbruget.

Derfor har vi tidligere skrevet følgende: 

BLIVER JÆGERE GJORT TIL SYNDEBUK I RÅVILDTSYGEN?

Er jægerne årsag til råvildtsygen? Det mere end antyder Jægerforbundet, men der er ikke brug for syndebukke – og slet ikke i det offentlige rum

 

Verdensberømt dansk forsker kom dog de danske jægere og deres afskydning til undsætning. Det kan læses i artiklen, der linkes til herunder:

VILDTFORSKER FRIKENDER JÆGERE I SAG OM RÅVILDTSYGE

En af verdens mest anerkendte forskere indenfor hjortevildt tror ikke rigtig på forkert afskydning som årsag til råvildtsygen  

 

Hvorfor afskydningen falder og hvorfor råvildtet stadig er syge, er der stadig uklarhed omkring.

Undersøgelser har således vist, at de fynske råer formerer sig som ”i gamle dage”. Altså før råvildtsygen spredte sig på Fyn og af årsager, der stadig er ukendte, sendte bestanden ud i frit fald.

Herfra håber vi, at Jægerforbundets medlemsblad vil holde kursen og fokus på tvivlen, som den afspejler sig i den artikel, der nu debatteres på nettet. 

Vi håber, at samme usikkerhed med tiden vil ramme de råd, som vores allesammens miljøminister har nedsat. Men det vil nok kræve en kulturændring af de lidt større og så længe information ude fra betragtes som støj på linen, vil det nok vare lidt endnu. 

Derfor går debatten i ring.

Vildtforvaltningsrådet lægger røgslør og afleder fokus og i mens råvildtbestanden falder og falder bruger Rådet krudtet på kronvildt og dåvildt, som stiger og stiger. 

Og i følget Rådet er modsvaret på den voksende bestand af kronvildt og dåvildt reducerede jagtrettigheder og arealkrav.

Noget kan dog tyde på, at den faldende bestand af råvildt skal løses med samme recept. 

Det kan en bemærkning fra Rådets næstformand om ikke andet tyde på, da han i en debat om jagt og hjortevildt giver udtryk for, at den – efter hans mening – voldsomme efterstræbning af råbukke animerer ham til at rejse en lignende diskusion, som den der allerede kendes alt for godt om jagt på kronvildt og dåvildt.

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 133)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »