Kilometerlange elhegn, som holder vildtet ude af afgrøderne, bliver mere og mere almindeligt. Det konstaterer stifter af FB-gruppe, som mener, at overgang til skumringsjagt kan være med til at bremse den igangværende udvikling …

Af Redaktionen – Foto: John Christensen

– Den danske kronvildtbetand er vokset eksplosivt de seneste år. Fortsætter udviklingen vil bestanden blive så stor, at landbruget må gribe til hegning af deres marker. Det mener John Christensen, der er initiativtager til Facebook-gruppen Hjortevildtforvaltning i Danmark, som er oprettet for at føde ideer og forslag til hjortevildtgrupperne under Naturstyrelsen.

– Hegning er dog ikke et fremtidsscenarie. Indhegning af marker er allerede i fuld gang, siger John Christensen, som ser bekymret på den nuværende hjorteforvaltning, som han mener pålægger udsatte landbrug en alt for stor økonomisk byrde.

Mange landbrug er så plaget af hjortevildt, at de ikke har andre muligheder end at sætte deres afgrøder bag vildtsikre elhegn. Hegn som holder både kronvildt og andet hjortevildt som f.eks. råvildt ude af afgrøden, forklarer John Christensen til Netnatur.

Den nuværende lovgivning giver kun mulighed for at skyde kronvildtet mellem solopgang og solnedgang, hvilket betyder, at kronvildtet i ly af mørket kan færdes frit på landbrugets marker. Og selv om der kan gives dispensation til at skyde efter solnedgang, er det ikke tilstrækkeligt, mener John Christensen.

Skumringsjagt

Han peger på lovliggørelse af skumringsjagt som en af de løsninger, som man bør overveje. Riffeljagt før solopgang og efter solnedgang anvendes i vores nabolande og her fungerer det sikkerhedsmæssigt helt forsvarligt, hævder han.

Alternativet til skumringsjagt er hegning, frygter debattøren, som mener det er grænsende til umuligt at hæmme den nuværende vækst i bestanden med den nuværende skydetid.

Hegn ikke nogen løsning

Hegning er ihvertfald ikke løsning, hævder han. Det flytter blot problemet til nabomarkerne, hvor trykket i sagens natur bliver endnu større. Og når en landmand begynder at hegne, startes en ond spiral. Det betyder, at flere og flere landbrug tvinges til at hegne deres ejendomme inde. Kronvildtet skal have mad i tilstrækkelig mængder og det findes i de fleste egne af landet kun i det åbne land.

John Christensen tror ikke på, at skumringsjagt på tilsvarende vis vil skubbe problemet med store mængder kronvildt videre til naboejendommen, selv om han erkender, at den store kronvildtbestand er udfordring uanset hvilke midler, som man vælger at tage i anvendelse.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »