I Villestrup Å i Nordjylland svømmer der næsten 30 ørreder for hver meter. Det er den største tæthed af fisk, der nogensinde er målt i et dansk vandløb …

Af Naturstyrelsen

Biologerne kunne næsten ikke komme frem for sprællende fisk, da man i september måned talte ørreder i Villestrup Å i Nordjylland.

Naturstyrelsen talte i alt 2.700 ørreder på en 100 meter lang strækning af åen. Dermed slår åen ørredrekord i Danmark. I 1982 var der kun fem ørreder per 100 meter.

Rekorden er et resultat af flere store naturgenopretningsprojekter i Villestrup Å de senere år.

– Når vi gør en målrettet indsats og fjerner spærringer – som for eksempel dambrug – i vandløbene, så står ørrederne nærmest på spring for at indtage åerne. I Danmark har vi et optimalt klima for havørreder, og ørrederne trives enormt godt og kan blive meget talrige, når vandmiljøet ellers er i orden, siger biolog Thorsten Møller Olesen fra Naturstyrelsen i Aalborg.

Fra 2008 til 2011 har Naturstyrelsen i samarbejde med lodsejere og Mariager Fjord Kommune nedlagt i alt syv dambrug, der tidligere spærrede åen, så ørrederne nu kan følge deres naturlige instinkter og vandre frit mellem havet og åen.

Udsætning af fisk stopper

Den positive udvikling for ørrederne i Villestrup Å er ikke enestående.

De seneste 10 år er bestanden af ørreder fordoblet i eksempelvis Ribe Å i Sønderjylland.

– Vi behøver ikke længere at sætte massevis af fiskeyngel ud for at holde bestanden af ørreder i live i Ribe Å. Vi har sikret fri passage for fiskene på steder, hvor flere dambrug spærrede vejen, og vi har udlagt tonsvis af gydegrus. Nu er naturen kommet til et sted, hvor den kan klare sig selv uden vores hjælp med udsætning af nye fisk, siger biolog Jan Steinbring Jensen fra Naturstyrelsen i Vadehavet.

Den seneste forandring af Ribe Å skete i sommeren 2014, da Naturstyrelsen ledte åen forbi slotssøen ved Gram Slot.

Gudenåen ved Vilholt Mølle, Vejle Å og Vingsted Å er desuden andre eksempler på vandløb, hvor ørrederne er i stærk fremgang i halen på store vandløbsprojekter.

Fakta: Havørrederne vandrer nu

Havørrederne vandrer i efteråret fra havet og op i vandløbene for at formere sig. Ørrederne gyder deres æg på grusede vandløbs strækninger. En del af de voksne fisk dør efter gydeperioden, men de fleste svømmer til foråret ud i havet igen. De unge ørreder bliver i vandløbet til de er omkring to år gamle. Herefter svømmer de ud i havet til, men vil fortsætte med at vende tilbage for at yngle. En ørred kan blive ca. 10 år gammel.

Forskellen på en havørred og en bækørred er, at havørreden vandrer mellem hav og vandløb, mens bækørreden lever hele sit liv i ferskvand.

I videoklippet kan du se åbningen et et nyt løb i 2012.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »