Der indsendes langt færre vinger fra nedlagt fuglevildt end sidste år og faldet kommer i kølvandet på manges boycot af DCE’s indsamling af kæber fra nedlagte krondyr

Af Redaktionen

De danske jæger støtter ikke længere indsamlingen af vinger i samme omfang, som de plejer at gøre.

Faktisk må tilslutningen siges at være ude i noget, der ligner frit fald

– I denne jagtsæson har vi modtaget næsten 3.000 vinger færre end på samme tidspunkt sidste år, lyder det fra DCE, som traditionelt har administreret jægernes store indsamling af vinger

I september, oktober og november blev der kun indsendt hhv 917, 1488 og 2206 vinger. Det er næsten 3000 færre end sidste år.

Sådan lyder det i en DCE forfattet artikel på Danmarks Jægerforbunds hjemmeside.

Måske flere forklaringer

Det store fald i indsamlingen, kan der givetvis være flere forklaringer på.

DCE peger selv på, at de ikke sidste år udsendte personlige breve til dem, der har deltaget. De blev kun orienteret på mail.

Desuden mener DCE, at de ikke har lavet tilstrækkelig reklame for indsamlingen. Endelig peges der på, at det lave antal indsendte vinger kan skyldes en dårlig ynglesæson samt at ænderne er fordelt ud over et større område på grund af årets store oversvømmelser.

Det er ikke mindst vinger fra nedlagte krikænder, der i år udebliver. Men om årsagen f.eks. skyldes vejret, dårlige yngleforhold eller svindende tillid til DCE’s videnskabelige indsamlingsmetoder, er uklart

DCE håber ikke, at de lave antal indsendte vinger er udtryk for, at jægerne fravælger at bidrage til undersøgelsen, oplyses det i meddelelsen på Jægerforbundets hjemmeside. .

Udelukkes kan den antagelse dog ikke.

Kan bunde i generel mistillid?

Bølgerne om DCE er nemlig gået højt i debatten om hjortevildt. Ikke mindst DCE og Danmarks Jægerforbunds opfordring til at indsende kæber fra nedlagt hjortevildt har været diskuteret og kritiseret.

Derfor kan det ikke udelukkes, at denne debat har smittet negativt af på lysten til at bidrage til DCE’s forskning ved indsendelse af vinger fra nedlagt fuglevildt.

En af de mest politisk funderede Facebook-grupper for jægere opfordrer ligefrem til, at jægerne boykotter den frivillige indmeldelse af kæber til DCE og Danmarks Jægerforbund.

Årsagen til opfordringen bunder bl.a. i, at DCE er blevet opfattet som arrogant og resistent overfor den faglige kritik, som har været fremført at indsamlingsmetoden.

Gåsehagl: Hvad anbefaler branchen?

– Vi håber ikke, at det lave antal indsendte vinger er udtryk for, at folk fravælger at bidrage. lyder det fra DCE som tilføjer i artikel på DJ’s hjemmeside: “. For selv om alle nu indberetter deres vildtudbytte på de enkelte arter, giver vingeundersøgelsen stadig meget vigtige oplysninger, som ikke fremgår af vildtudbyttet”

Trods massiv kritik fra landets måske mest kompetente vildtbiolog i hjortevildt samt to phd’er i statistik, har DCE og Danmarks Jægerforbund fastholdt, at indsamling af kæber fra nedlagt kronvildt kan bidrage til nyttig viden om det danske kronvildt.

Udelukkes kan det derfor ikke, at kritikken af kæbeindsamlingen nu breder sig til den frivillige indsamling af vinger.

Er dette tilfældet, – som DCE selv er inde på, – at den manglende indsendelse af vinger bunder i modvilje mod indsamlingen, er det naturligvis et alvorligt anslag mod DCE’s indsamling.

Da kan det være tegn på, at tilliden til DCE’s fagligt funderede vildtforskning, er begyndt at slå revner.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »