I bestræbelserne på at redde den europæiske bison blev avlen oprindeligt tilført amerikansk blod, men nu viser forskning, at visent oprindeligt blev dannet på baggrund af en blanding

Af Redaktionen

Den Europæiske bison har været på kanten af udryddelse og for at minimere risikoen for indavl blev arten i forrige århundrede tilført gener fra amerikansk bison.

Nu viser det sig, at hele arten er dannet på baggrund af en blanding.

Ifølge Videnskab.dk kan forskere nu påvise, at europæisk bison opstod som en krydsning mellem urokser og steppebison for ca. 120.000 år siden.

»Det er virkelig overraskende, at en krydsning af pattedyr kan føre til dannelsen af en ny art – det burde ikke kunne ske«, siger Alan Cooper, der er professor ved Australian Centre for Ancient DNA på University of Adelaide i Australien.

Læs mere:

Hulemalerier og knogler sladrer om europæisk bison

– Opdagelsen vidner om, at hybridisering også kan være en vigtig mekanisme i artsdannelse og tilpasning hos pattedyr. Det hævder Alan Cooper.

I Danmark er der bl.a. visenter i Blåvand Zoo og i Ree Park. På Bornholm udsatte Naturstyrelsen i juni 2012 visenter i Almindingen på Bornholm.

Den sidste kaukasiske bjerg-bison døde i 1927. Inden da blev tyr af denne underart krydset med lavlandsbisonen, og herved fremkom en hybrid som i lighed med amerikansk bison har sat et præg på den nulevende europæisk lavlands-bisons arveanlæg

FAKTA om Europæisk bison jfr SVANA .dk

Den europæiske bison er en truet art, og den var meget tæt på at uddø. I 1755 blev de to sidste dyr dræbt af krybskytter i det gamle Østpreussen, i Ungarn blev den sidste dræbt i 1790 og i Rumænien i 1762.

Omkring år 1800 var arten indskrænket til Bialowieza-skoven i Øst-Polen, hvor der frem til 1. Verdenskrig fandtes 785 dyr. Derudover fandtes en lille bestand i det nordøstlige Kaukasus, som tilhørte sin egen underart. Under og kort efter 1. Verdenskrig blev samtlige bisoner udryddet i naturen, både i Bialowieza i Polen og i Kaukasus.

Heldigvis havde den russiske Zar Alexander I, som havde haft Bialowieza som sit jagtrevir, nået at forære et antal bisoner til de europæiske zoologiske haver inden krigen brød ud.

Dette blev artens redning. Efter krigen fandtes 54 dyr i zoologiske haver. Af disse stammede de 53 fra lavlands (Bialowieza-)underarten af den europæiske bison (Bison bonasus bonasus), og kun en enkelt tyr fra den kaukasiske slægt (B.b.caucasiscus). Ved en stor redningsaktion lykkedes det langsomt at genopbygge bestanden på grundlag af disse fangenskabsdyr, og i 1952 blev de første dyr genudsat i naturen i Bialowieza-skoven i Polen.

I dag findes der på verdensplan lidt over 4.000 individer, hvoraf de ca. 2.700 lever vildt eller halvvildt i naturen forskellige steder i Polen, Hviderusland, Ukraine, Rusland og Litauen. Ca. 1.500 lever i zoologiske haver.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »