WWF er begejstret for de nye tal der viser, at der ud over de allerede 11 kendte ulve fra 2013, er påvist yderligere 6 individer i 2014. For ulvene kan udløse en ren kaskade af positive effekter på økosystemet … 

Af WWF

– Ulven er en naturlig bestanddel af en dansk og europæisk natur, hvor mange store pattedyrarter er i fremgang. Nu handler det om at skabe plads og vild natur til de nye beboere, så ulven og de andre store pattedyr kan finde deres føde i naturen og ikke på landmandens marker, udtaler biolog hos WWF, Thor Hjarsen.

Ulvene viser selv vejen

De nye tal kommer fra biologer fra Institut fra Bioscience, der fremlagde de nye data om den danske ulvebestand på en biodiversitetskonference på Aarhus Universitet. Ulvene genkendes vha DNA-prøver af for eksempel afføring eller spytrester på byttedyr. De nye data fortæller, at der er mange strejfere i nye danske ulvebestand, men også at alle ulvene er hanner. Resultaterne var endog så specifikke, at en enkelt ulv formodes at være fastboende i Midtjylland. Forskerne har genfundet DNA fra den 7 gange i 2013 og 2 gange i 2014. Man mangler endnu at få sikkert bevis for hunulve og ikke mindst hvalpe i Danmark.

Men i følge Thor Hjarsen stopper det ikke her:
– Der er underretninger fra jægere og vildtkonsulenter om, at krondyrene i visse områder er begyndt at opføre sig lidt anderledes, hvilket kunne være et tegn på ulv i området. Det er en helt naturlig adfærd fra krondyrene, idet de atter – efter flere hundrede års fravær – skal forholde sig til en såkaldt top-predator.

Krondyr lyver ikke

Thor Hjarsen uinderstreger dog at der pt. er så mange krondyr i Danmark (15-20.000) i en fortsat voksende bestand, at det er fuldstændigt uden betydning for bestanden, hvis der ryger et par håndfulde om året til danske ulve.

Ulvene kan få en direkte gavnlig effekt i forhold til de skader på markafgrøder, som krondyrene forårsager. Krondyrene bliver mere forsigtige, hvor der er ulv. De vil holde sig i store grupper og gemme sig i skove, hvor de er mere i skjul for ulven. Derfor anbefaler WWF, at der kommer mere varieret og større sammenhængende skove i Danmark – med for eksempel skovlysninger, så kronhjortene kan finde den mad, de har brug for.

Vi skal lære af Yellowstone i USA

WWF mener, at Danmark bør lære af Yellowstone National Park i USA, hvor man genindførte ulve for godt 20 år siden. Her medførte blot ganske få ulve en adfærdsændring hos hjortene og et helt andet græsningstryk, der i sidste ende ledte til en række uventede ændringer i både landskab og biodiversitet. Ulvene udløste en ren kaskade af positive effekter på økosystemet.

– En lignende, men sikkert mere begrænset, effekt vil vi formentlig også se herhjemme, når de danske ulve får bidt sig fast, slutter Thor Hjarsen.

 

%d bloggers like this: