– Det er med stor bekymring, at de nationale WWF-kontorer i Danmark og Tyskland har hørt om den danske regerings planer om at bygge et hegn mellem den fælles dansk-tyske grænse, skriver WWFs generalsekretær Bo Øksnebjerg og WWF-Tysklands naturbeskyttelsesdirektør Christoph Heinrich i brevet til politikerne

Af WWF

WWF anerkender den potentielle fare, som svinepest udgør, men hæfter sig ved, at der ikke er nogen dokumentation for, at et hegn skulle være effektivt mod den afrikanske svinepest. Derimod vil hegnet skære igennem vigtige naturområder beskyttet internationalt af EU og UNESCO samt forhindre vilde pattedyr som ræv, hjortevildt, hare og grævling i at sprede sig.

Endnu værre vil det også gå ud over beskyttede habitatarter som ulv og odder. Det er arter, hvor Danmark og Tyskland deler bestandene, og derfor er brevet også sendt til den tyske regering.

LÆS OGSÅ: “WWF: Vildsvinehegnet er helt i hegnet” 

Hegnet, der skal gå på den danske side af den dansk-tyske grænse, vil efter planen strække sig over 70 kilometer fra kyst til kyst i Sønderjylland begyndende 50 meter ude i Vadehavet, som både er UNESCO Verdensarv og Natura 2000-beskyttet område. Hegnet vil ende ved bunden af Flensborg Fjord, og vil på vejen gennemskære unikke naturområder som Frøslev Mose/Jardelunder Moor.

De primære smitteveje for afrikansk svinepest er ikke vildsvin, men derimod dyretransporter, mennesker og fødevarer, som kommer i kontakt med ikke-inficerede svin. At levende svin transporteres oftere end nogensinde over den dansk-tyske grænse udgør langt den alvorligste spredningsrisiko samt at disse transporters chauffører for eksempel efterlader en inficeret pølsemad på en rasteplads.

– WWF-Danmark og WWF-Tyskland anmoder indtrængende den danske regering om at genoverveje opførelsen af grænsehegnet og i stedet fokusere på den ‘menneskelige faktor’, som allerede er identificeret af eksperter, lyder det i brevet.

Vildsvinet er den danske naturs ven

Vildsvin er en naturlig hjemmehørende art i Danmark, som er vigtig for natur og biodiversitet.

Vildsvin er faktisk én af de nøglearter, som mangler for at skabe mere dynamik i naturen. De roder for eksempel i skovbunden og på enge, så der bliver plads til blandt andet lys- og varmekrævende planter og insekter. Det er også derfor, at vildsvin sættes ud på flere hegnede privatejede naturområder herhjemme.

“De forbedrer simpelthen områdernes biodiversitet.”

Regeringen og Dansk Folkeparti har med hegnet og handlingsplanen om vildsvinene erklæret udryddelse af en dansk hjemmehørende nøgleart – i samarbejde med jægere, der med svinepesten som undskyldning kan skyde vildsvin døgnet rundt. WWF mener ikke, det er en okay måde at håndtere problemet på og opfordrer til, at man finder en løsning, der ikke skader mere, end den gavner.

WWF Verdensnaturfonden har i sit høringssvar på lovforslaget om vildsvinehegnet givet regeringen en masse obs-punkter og forslag til bedre løsninger.

Læs her høringssvaret.

Følg Netnatur.dk og på facebook
Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »