Ifølge WWF kan trofæjagt være en del af et flerstrenget bevaringsprojekt til fordel for både dyreliv og lokale samfund. Men tilslutningen skal vurderes fra sag til sag

Af Redaktionen d. 7. juli 2016

Ifølge WWF er verdens vilde dyreliv halveret siden 1970. Succesfuld bevaring kræver derfor, at der fremover gøres brug af en række forskellige metoder, hvis verdens natur- og miljømæssige udfordringer skal løses.

Dette skriver WWFpanda.org i en opdatering under overskriften WWF and Trophy Hunting.

Læs mere:

WWF and Trophy Hunting

I begrænsede og strengt kontrollerede områder kan trofæjagt være en effektiv metode til bevarelse af verdens vilde dyreliv, skrives der, mens det nævnes, at WWF er imod enhver form for ikke bæredygtig jagt, der truer arterne eller deres levesteder.

Vigtigt for WWF er det at nævne, at WWF ikke understøtter trofæjagt medmindre der kan påvises både bevaringsmæssige og samfundsmæssige fordele derved.

Bevarelsesprogrammer, der omfatter trofæjagt, skal således være bæredygtige og gavne de berørte arter, deres levesteder og deres tilknyttede økosystemer. Men det skal også gavne lokalsamfundene og være juridisk, kulturelt og religiøst tilpasset området understreges det.

“Generelt mener WWF dog, at trofæjagt bør overvejes fra sag til sag.”

Jagt og herunder trofæjagt kan indgå i en flerstrenget bevaringsstrategi, der gør det muligt at prioritere de vilde dyr og deres levesteder fremfor at satse på kvæg eller andre former for landbrug, der kan ødelægge områderne for en række oprindelige dyre- og plantearter. 

WWF erkender at det ikke er uden omkostninger at leve med de vilde dyr og en eller anden form for kompensation for disse omkostninger og risici er nødvendigt, hvis dyr og mennesker skal udvikles i sameksistens.

Læs også: Jægerpenge gavner Afrika

WWF påpeger, at flerstrengede bevaringsprogrammer, der involverer trofæjagt, har gjort det muligt for lokalsamfundene at investere i mere langsigtede tiltag, der kan hjælpe til at bevare dyrelivet og samtidig sikre en økonomisk bæredygtig udvikling. Dette har især vist sig afgørende for samfund, hvor andre indtjeningsmuligheder som fx økoturisme er vanskelig.

WWF oplyser, at de tilbyder videnskabelig og teknisk rådgivning til visse bevaringsprogrammer, som involverer trofæjagt med det overordnede formål at sikre en fremtid for både mennesker og det vilde dyreliv. 

Læs også: PRINS WILLIAM I MODIGT FORSVAR FOR TROFÆJAGT

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »