Mange dyrearter befinder sig på udryddelsens rand, men der er også gode historier påpeger WWF i forbindelse med den internationale mærkedag, “World Wildlife Day”

Af Redaktionen 

WWF påpeger, at der også er lyspunkter at spore i udviklingen indenfor en række vildtarter selv om den generelle billede inden for verdens vilde dyrearter er præget af massiv tilbagegang.  

WWF’s udmelding skal ses i anledning af World Wildlife Day   

Antallet af vilde, sorte næsehorn er steget til 5.630. De seneste tal viser, at antallet er vokset med 2,5 procent om året på trods af den konstante trussel fra især krybskytteri.

Sort næsehorn var engang den mest udbredte næsehornart i verden.

Det anslås, at omkring en million levede vildt i det sydlige og østlige Afrika i starten af det 20. århundrede.

Antallet faldt til omkring 100.000 i 1960’erne, og ikke bæredygtig jagt og tab af levesteder førte arten til randen af udryddelse. Der var nemlig færre end 2.500 af dem tilbage omkring år 2000. Det sorte næsehorn er fortsat kritisk truet, men den opadgående tendens er årsag til glæde.

WWF har arbejdet med forskellige partnere på en række tiltag for at hjælpe det sorte næsehorn tilbage på sporet – fra oprettelse af beskyttede områder til fysisk flytning af mange næsehorn for at etablere nye populationer. Alt sammen i bestræbelser på at stoppe krybskytteriet og den ulovlige handel med hornene af næsehorn.

Meget af arbejdet har været fokuseret i Kenya, hvor bestanden af sorte næsehorn faldt fra sit højeste niveau på 20.000 til sit laveste på kun 400 målt i midten af 1980’erne. Antallet er nu næsten fordoblet: I 2012 havde Kenya 631 sorte næsehorn, og ved udgangen af 2019 var der 784.

Målet er at øge populationen til 2.000.

Flere bjerggorillaer 

Efter mange års arbejde for at bevare bjerggorillaerne er det lykkedes at sikre en fremgang i bestanden. Det samlede antal af de akut truede bjerggorillaer er steget fra omkring 400 i 2011 til 1.063 i 2020.

Den fantastiske nyhed skyldes, at WWF blandt mange andre ting har arbejdet med at reducere den ulovlige produktion og handel med tømmer og trækul, så bjerggorillaens sidste levesteder kan bevares.

Derudover støtter WWF, at de lokale kan anlægge te-plantager, som bjerggorillaerne ikke bryder sig om at bevæge sig ind i. På den måde skabes  buffer-zone mellem mennesker og bjerggorillaer samtidig med, at de lokale kan sælge og tjene penge på teen.

Læs mere om vores arbejde med bjerggorillaen her

Flere steder til danske dagsommerfugle

34 dag-sommerfuglearter er fredet i Danmark. WWF har arbejdet længe og vedholdende for sagen, og det bærer nu endelig frugt

Blandt andet kan sortplettet bredpande, rødlig perlemorsommerfugl, ensianblåfugl og engblåfugl nu flyve i fred og sprede farver og glæde i landet. Den nye bekendtgørelse, der trådte i kraft 1. marts, betyder, at man ikke længere må indsamle, opbevare eller handle med sommerfuglene.

Det har længe set sort ud for sommerfuglene i Danmark. Der lever i alt 66 forskellige arter af dagsommerfugle i Danmark, og 37 af dem er rødlistede. Det vil sige, at de er truede eller særligt sårbare.

Hjælp til havskildpadder 

Langt flere havskildpadder har udsigt til at svømme frit i havet. WWF har nemlig i samarbejde med National Oceanic, Atmospheric Administration og forskeren Jesse Senko udviklet verdens første soldrevne LED-oplyste fiskenet, der skal forhindre bifangst, som er en af de største trusler mod havskildpadder.

Flere hundrede tusinde havskildpadder bliver hvert år fanget som bifangst i fiskernes net, garn og liner.

De nyopfundne lysende net afskrækker havskildpadderne, som dermed undgår at blive fanget. En prototype blev testet i en region i Mexico, hvor der i gennemsnit bliver fanget seks til otte skildpadder per båd dagligt.

Det betyder, at de nye net kan redde flere tusind havskildpadder hvert år – og det er bare lige i den region. Tænk på, hvor mange havskildpadder vi kan redde på verdensplan, hvis man bruger metoden.

Hundrede ferskvandsarter reddet

For en af verdens største floder, som er hjem for en stribe af klodens mest truede arter, er der sikret en 10-årig aftale, der sætter en stopper for udbygningen af nye vandkraftsdæmninger.

Byggestoppet har enorm betydning for Mekong-flodens biodiversitet og dyrebestande. Ved at forhindre flere vandkraftsdæmninger formår man at beskytte det unikke økosystem og et væld af arter, der har floden og dens omgivelser som hjemsted.

I floden lever blandt andet den i forvejen akut truede Irrawaddy-delfin. Den indokinesiske tiger, saolaen, der blev opdaget for ret få år siden, og den asiatiske elefant holder også til i områderne omkring floden.

WWF har sammen med en lang række andre organisationer kæmpet i flere år for at bevare det unikke økosystem i Mekong-floden i Cambodia. En kamp, som vi har kæmpet ihærdigt for, da flere dæmninger vil skade flodens økosystem i sådan en grad, at det ikke ville være muligt at genoprette.

WWF arbejder nu sammen med myndighederne i Cambodia om at udvikle andre kilder til elektricitet, som alternativ til Mekong-flodens vandkraftsdæmninger.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »