For at undgå unødige forstyrrelser af det ynglende ulvepar, skal man frem til slutningen af juli holde sig fra et mindre afgrænset område i Vestjylland

Af Naturstyrelsen

Igen i år har et ulvepar slået sig ned i Stråsø Plantage syd for Holstebro. Det konstaterer de forskere, der er ansvarlige for at overvågne ulven i Danmark, og som også kan genkende hunnen i parret. Tæveulven har tidligere ynglet netop her, og hun er selv født i området.

Ulven er en beskyttet art, og Naturstyrelsen indskrænker derfor i en periode frem til og med 31. juli færdslen for besøgende i et afgrænset område af Stråsø Plantage, så de ynglende ulve kan få fred og ro.

– Alle er velkomne til fortsat at gå en tur i området, men af hensyn til de ynglende ulve skal man holde sig fra et område afgrænset af veje i en del af Stråsø Plantage. Indskrænkningen af  færdslen sker allerede nu i det tidlige forår for at tage højde for den nuværende situation med ekstraordinært mange besøgende, siger skovrider Poul Ravnsbæk fra Naturstyrelsen.

Ynglende ulve

Ulvehvalp i 2019. Foto: Naturhistorisk Museum Aarhus/Aarhus Universitet

Stråsø Komplekset er et af landets største sammenhængende naturområder med skov og hede på i alt 5.200 hektar, hvoraf det område, hvor besøgende i den kommende tid skal holde sig fra, udgør omkring 275 hektar. Afgrænsningen bliver markeret med skilte og information på stedet, ligesom Naturstyrelsens ansatte vil være mere tilstede i området.

– Det er tydeligt, at ulvene har kastet deres kærlighed på et bestemt område, og i Stråsø Plantage er der rigtig god plads til både dyr og mennesker. Ulven er fredet og underlagt den strengeste beskyttelse i EU, og det indebærer blandt andet, at Danmark er forpligtet til at sikre, at den ikke bliver forsætligt forstyrret – og særligt ikke i yngletiden, siger Poul Ravnsbæk.

Det er forskere fra Aarhus Universitet, DCE-Nationalt Center for Miljø og Energi og Naturhistorisk Museum Aarhus, der er ansvarlige for at overvåge ulven i Danmark på vegne af Miljøstyrelsen.

Kort: Her må du færdes i området med adgangsbegrænsning:

Du må i området kun færdes på de tre markerede veje – Hedevej, Planteskolevej og Troldtoftvej. Det er ikke tilladt at færdes udenfor veje og stier i hele det markerede område- klik for større kort. 

Benyt gerne de markerede vandreruter nord og øst for området. 

Yderligere information:

Afspærring i Stråsø Plantage: Skovrider Poul Ravnsbæk, Naturstyrelsen Vestjylland, tlf. 20304340, e-mail: pra@nst.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »