Mød “Giganten” og 15 andre nordjyske tophjorte – alle fotograferet af vildtbiolog Egon Bennetsen under brunsten i Hjardemål Klit i 2016. Kun to er efter jagt-sæsonens ophør meldt døde

Tekst og foto: Egon Bennetsen

16 BRUNSTHJORTE FRA HJARDEMÅL KLIT

I lighed med sidste år: http://www.netnatur.dk/18-pladshjorte-fotograferet-paa-2000-ha/, har jeg samlet de brunsthjorte, jeg har videofilmet i 2016: https://www.youtube.com/user/EgonBennetsen/videos

i nedenstående album.

Bemærk: Opsatsfoto viser samme hjort 2015 og 2016: ”Giganten”.

Der er i 2016 tale om 16 hjorte, der alle har holdt hinder i brunsten, og formodes at være fra 6 år og opefter. Der er tale om to færre end i 2015. Det skyldes ikke færre hjorte, men vanskeligere optagelsesbetingelser, først og fremmest på grund af stigende publikumstryk og kalveregulering.

Det har bevirket, at hjortene, der går med hindrudlerne på markerne, og som er de nemmeste at filme, i højere grad har været nataktive.

Ud fra hvad jeg i øvrigt har set og hørt, er der nok omkring 10 brunsthjorte, jeg ikke har fået filmet.

Antallet af voksne hjorte vil jeg vurdere til at være nogenlunde konstant, ligesom det også gælder gevirkvaliteten.

Antallet af yngre og mellemaldrende hjorte er stigende, hvilket er en naturlig følge af den stigende bestand af hinder.

Jeg er kun vidende om, at 2 af de viste hjorte er døde.

Den øverste – Kæmpen – blev stanget ihjel i brunsten: http://www.netnatur.dk/en-kaempe-er-doed/

Og den næstøverste er skudt.

Hvis der er læsere, der mener, at nogle af de øvrige viste hjorte er skudt, vil jeg gerne vide det. Det kan meget vel være langt fra Hjardemål Klit.

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »