Udsættes vildtbiolog Egon Bennetsen for et forsøg på karaktermord i JægerNyt nr. 28 fra Danmarks Jægerforbund (DJ)? Læs her “den uenige jægers” reaktion på den omdiskuterede skrivelse    

Fra ”den uenige jæger”
Tekst og foto: Egon Bennetsen

Replik

I JægerNyt nr. 28 fra Danmarks Jægerforbund (DJ) rettes der et angreb på min person.

Hvad er min baggrund for at udtale mig, som jeg gør?

Jeg er uddannet vildtbiolog: Cand. Scient, med speciale i: Vildtbiologi med særligt henblik på hjortevildt. Desuden er jeg siden 1980 bosat i Hjardemål Klit, hvor vi har en mindre skovejendom på 66 ha.

Jeg har fulgt kronvildtet tæt, siden det blev udsat Nordenfjords. Siden begyndelsen af 1990-erne har jeg hvert år filmet hjortene i brunsttiden, og siden 2010 har jeg lagt disse videoer ud på YouTube

Se mere:

Video

hvor der til dato har været over 185.000 visninger.

Endvidere har jeg på Netnatur.dk publiceret en række faglige artikler:

Egon Bennetsen

Mon ikke det var med baggrund i ovenstående, jeg blev inviteret til at sidde med i panelet ved høringen på Christiansborg.

Det var næppe som: ”en uenig jæger”.

I så fald havde der været nok andre at tage af.

At nævne mig ved navn, er åbenbart ikke længere muligt for DJ.

Betegnelsen ”den uenige jæger” skal næppe opfattes som en hæderstitel, men derimod som en ringeagtsytring.

Og at ordet jæger af Danmarks Jægerforbund skal bruges som en sådan, er bemærkelsesværdigt.

Form:

DJ hævder, at De 13 spørgsmål jeg stillede til Mads Flinterup og DJ, blev offentliggjort samtidig på Netnatur.dk. Det er faktuelt forkert. De blev offentliggjort efterfølgende på Netnatur.dk.

Jeg skrev, at spørgsmålene ville blive offentliggjort på Netnatur.dk – og så tilføjede jeg:” Her vil svarene ligeledes blive offentliggjort”.

Næste akt er, at jeg fra pressechef  Torsten Lind Søndergaard, Danmarks Jægerforbund modtager et svar indeholdende et link til DJ`s hjemmeside med de 13 spørgsmål og Mads Flinterups og DJ`s svar herpå. Derfor anser jeg denne mail som svaret på min henvendelse.

Pressechefen har ikke mærket mailen ”Privat”, og den blev fremsendt uden forbehold. Altså et officielt svar, som burde tåle dagens lys.

Jeg fandt det endvidere relevant for både DJ medlemmer og jægerne i almindelighed, at se hvordan DJ besvarer faglige henvendelser om den mest vidtgående omvæltning inden for dansk jagt i nyere tid.

Havde pressechefen afsluttet her, havde det været fint.

Men hvad hjertet er fuldt af, løber munden over med.

Og i denne sag var det spydigheder – dårligt kamufleret som spøgefulde bemærkninger.

Læs mere: Den åbne dialog fortsætter

Uanset hvad, er det bemærkelsesværdigt, at DJ åbenbart er indforstået med, at det deres pressechef skriver til en person i embedes medfør, ikke tåler offentliggørelse.

Pressechefen har siden telefonisk meddelt mig, at jeg aldrig mere får noget skriftligt fra ham!

Hvilken lettelse!

På trods af at pressechefen i sin mail til mig bedyrede, at hjortesagen interesserede mange, har DJ – trods min udtrykkelige tilladelse hertil – valgt ikke at offentliggøre min replik til DJ`s svar.

I øvrigt er man i artiklen på DJ`s hjemmeside elegant sprunget over indledningen, der omtaler den Nordenfjords forvaltningsmodel, og som danner baggrund for spm. 1.

Læs mere:

13 Spørgsmål til Danmarks Jægerforbund

I nyhedsbrevet hævder DJ: ”Artiklen er samtidig et personligt angreb fra den uenige jæger mod både DJ’s faglige medarbejder og Jægerforbundet”.

At artiklen med de 13 spørgsmål og min efterfølgende replik overhovedet kan tydes i den retning, er helt absurd. Det er fagligt funderede, relevante spørgsmål og en replik, hvor jeg forfølger sagen – ikke manden eller DJ. Hvori består det personlige angreb på Mads Flinterup og DJ? Dokumentation bedes fremlagt.

Læs mere:

13 Spørgsmål replik

Indhold:
1.) I en Faktaboks går DJ i rette med, at jer er fortaler for at placere jagttiden uden for brunsten, nemlig i tidsrummet 1/11 – 31/1. Dernæst påstår man, at jeg argumenterer for at hjortenes mindre aktivitetsområde og -niveau uden for brunsten reducerer jagttrykket til det nødvendige.

Det er ganske rigtigt, at den enkelte hjort i det nævnte tidsrum har et langt mindre aktivitetsniveau og over perioder er meget stationær – åbenbart ofte på steder, hvor den ikke bliver skudt. Hjortenes fokus på dette tidspunkt er at opbygge fedtreserver og spare energi.

Derimod er hjortepopulationen langt mere spredt end under brunsten, hvor hjortene  altid opholder sig tæt på hinder.

Efter brunsten undgår de ofte områder med mange hinder.

Det er derfor, at en reduktion af hindantallet kun nås ved at flytte hjortejagten ud af brunsten.

Man skal fjerne det indlysende incitament, der for skovejeren ligger i at have mange hinder for at tiltrække områdets største hjort.

Når det går op for ejere af mindre skove, at de i fremtiden kun kan skyde hjorte, hvis de har en hindbestand, vil vi nok se dem frede hinderne for at opnå dette.

2.) Jægerforbundet ønsker ikke at nøjes med 3 måneders jagttid på kronvildt.

Nej, det er da rigtigt, at DJ ønsker 5 mdr. jagt på kalve.

Det betragter jeg som et paradeforslag uden indhold. Hvilken jæger vil skyde kalve i brunsttiden, mens hjortene brøler rundt om ham eller hende?

Hvor der er en kalv, er der som regel også en hind. Og hvor der er en hind i brunsttiden, er der en god chance for, at der er en hjort i nærheden

Og når det gælder hjorte, er DJ`s forslag 6 uger! Og det er vel at mærke ifølge DCE med arealbegrænsning. Ellers mener DCE, det er nødvendigt med 3 uger. Og det er nok også rigtigt hvis hjortejagten skal starte 1/9. Det vil imidlertid udløse en veritabel eksplosion i antallet af hjorte – til at supplere den allerede alt for store bestand af hinder.

Det burde i højere grad interessere hjortejægere, at vi Nordenfjords har 3 mdr. jagttid med større % -del voksne hjorte, end man med 6 ugers jagttid i brunsten nogensinde vil opnå Søndenfjords.

3.) Jægerforbundet ønsker at flest mulige skal have mulighed for at nedlægge hjort.

Ved at lægge jagten i brunsten??????????

Det skaber næppe tillid til den jagtfaglige ekspertise hos DJ, DNH og VFR, at de kan påstå sådan en gang vrøvl!

Det svarer til de romerske kejsere, der lovede folket ”brød og skuespil” for at holde befolkningen i ro.

At man lover flere mulighed for at nedlægge hjort, samtidig med at man ønsker jagttrykket reduceret på 3 – 9 -årige hjorte, svarer til at forene ild og vand.

Medmindre jægerne tager til takke med 1 – og 2 -årige hjorte!

Men ret skal være ret: Den dag Mads Flinterup får overbevist alle jægere om, at de bør skyde den 2 – årige ulige tiender på fig. 1 frem for den 7 – 8 -årige ulige 16 -ender på fig. 2, tror jeg på, at DNH`s model vil virke.

Fig.1

22Fig 2.

33

Det er, ifølge DJ, jagt by design hvis man i brunsten skyder den toårige hjort Søndenfjords og jagt by accident, hvis man skyder den store hjort Nordenfjords i november.

Så må man bare håbe, at jægerne Søndenfjords ”via viden, tillid og samarbejde” kan leve op til det!

Læs også:

Sådan forsøger DJ at undgå faglig kritik

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »