Aarhus Universitet trækker rapport om kød og klima tilbage, da den ikke lever op til “uafhængig forskning”

Af Redaktionen 

Aarhus Universitet og forfatterne til rapporten om klimabelastningen fra oksekød har besluttet at trække rapporten tilbage, da den ikke lever op til universitetets standarder omkring armslængde og uafhængig forskning.

Det oplyser DCA, Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Som baggrund for beslutning lyder det bl.a., at erhvervspartnere har haft lejlighed til at give input og kommentarer under skrivning af rapport og pressemeddelelse.

Niels Halberg, der er direktør for DCA, erkender, at det ikke er efter bogen, at interesseorganisationer indgår i universitet arbejdet på den måde, det er sket. Dette lever i ifølge ledelsen på universitet og mediernes kritik ikke op til de standarder, universitetet har omkring uafhængig forskning og god forskningsskik.

” Vi kan ikke leve med, at sådanne forhold skaber tvivl i offentligheden om universitetets integritet og der vil nu blive strammet op på procedurerne” siger Niels Halberg, direktør i DCA.

 

Aarhus Universitet, der nu trækker rapport tilbage om kød og klima, er også involveret i en debat om fremtidens forvaltning af kronvildt, hvor kritikkere hævder, at universitetets efterprøvning af tandsnit som aldersvurdering af nedlagte dyr, ikke lever op til praksis for god forskning. Men kritikken til trods fastholder universitet sin konklusioner med støtte fra Vildtforvaltningsrådet og herunder Danmarks Jægerforbund, der på baggrund af rapporten nu administrerer indsamling af tænder fra nedlagte krondyr. KLIK og læs f.eks. artikel: Videnskabelig redelighed står for skud

Interessereorganisationer og forskning 

Den omdiskuterede oksekødsrapport, der nu trækkes tilbage, bærer titlen ”Okse- og kalvekøds klimapåvirkning gennem hele værdikæden sammenholdt med ernæringsaspekter i forskellige kostmønstre”

Men selv om rapporten er udarbejdet af Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug (DCA) ved Aarhus Universitet, er den finansieret af Kvægafgiftsfonden med hjælp fra Landbrug & Fødevarer.

Og i følge ledelsen og den voldsomme kritik i pressen har interesseorganisationen haft så stor indflydelse på universitets arbejde, at rapporten trækkes tilbage. Desuden vil de bevilgede midler fra Kvægafgiftsfonden tilbagebetales.

Metoder og resultater skal efterprøves

Det sidste ord i debatten er dog ikke sagt endnu. 

Universitetet vil nu overlade det til internationale forskere (Peer-review) at vurdere de videnskabelige metoder, der er anvendt under udarbejdelse af rapporten om kød og klima.

Peer-review er en procedure, der kan benyttes for at sikre videnskabelighed og kvalitet i videnskabeligt arbejde.

 
” Den bedste måde at imødegå faglig kritik på, er ved at internationale forskere nu gennemgår metoder og resultater via peer review”, siger  direktør i DCA, Aarhus Universitet.
 
 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »