Det virker til at de danske jægere opgiver retten til at drive jagt på opdrættede ænder uden kamp mod DOF og deres allierede, som har valgt at anskue  udsætningsjagten med meget mørke briller

Af Michael Sand

Det er en helt anderledes jagtform. Ja kritikere hævder, det slet ikke er jagt. Det er skydning.

Men nu synger jagtformen på sidste vers. Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og deres allierede, som de omtales i udsendt presseskrivelse, vil have jagt på opdrættede ænder forbudt.

Årsager nævnes der flere til. Og ja! Ret skal være ret. Udsætning af gråænder har uønskede skyggesider. Sider som man ikke kan se bort fra.

Dem behøver vi dog ikke nævne her. De er blevet omtalt i så rigelig grad – især af DOF, som virker til at være bannerfører i alliancen og kampagnen mod udsætningsjagten.

LÆS også:

DOF og DN indstiller forslag til Lea Wermelin

Modstand mod udsætning af ænder, er der ikke noget nyt i … Bortset fra at modstanden nu er intensiveret.

Det nye  – og ganske overraskende finder man i jægernes egne rækker.

Selv jagtformens skyggesider taget i betragtning, er det nemlig ganske overraskende, at jagt på opdrættede ænder virker til at være helt uden medvind i store dele af det danske jagtmiljø.

Her på siden har vi ikke hørt et kvæk om jagtformens lyspunkter. Kun læser-indlæg og pressemeddelelser om det modsatte.

Til sammenligning har vi modtaget i hundredevis af skrivelser, der omhandler jagtens fremtid på f.eks. råvildt og kronvildt. Både fra fagfolk, organisationer og ganske almindelige jægere.

Men når det gælder andeudsætning er der stille, som i helt stille. Vi ikke modtager skrivelser der går i rette mod den fremførte kritik af jagtformen.

Der er ellers åbenlyst for alle, der læser med på siden, at Netnatur jævnligt bringer  seriøse læserbreve og ditto pressemeddelelser. Budskaberne præsenteres, som de leveres og vises overfor vores læsere, som også indeholder en lang række indflydelsesrige personer på stort set alle hylder af den danske jagt- og naturpolitik.

Men ingen har altså ønsket at tage jagt på opdrættede ænder i forsvar. Det finder jeg ikke blot overraskende – men også ret skræmmende.

Der findes ikke dårlige jagtformer. Det hele afhænger af hvordan jagtformen praktiseres. Alligevel er jagt på opdrættede ænder på vej i graven, da jægere i alt for høj grad har trukket negativ opmærksomhed ned over udsætningsjagten, selv om jagtformen i sig selv og som princip betragtet måske har en bæredygtig fremtid – hvis den vel at mærke udøves indenfor rammerne af både skrevne og uskrevne regler.  

Alt afhænger af øjnene der ser. Man kan anskue en hvilken som helst jagtform med mørke briller og vis mig den jagtform, som kun har lyse sider at byde på. Ingen kan gå helt fri. Her kan man om noget sted henvise til det bibelske citat om at den uskyldige kaster den første sten.

Jagt handler om balance. Det er et nøgleord.

Det er fordele og ulemper sat op imod hinanden, der giver jagten medvind og en fremtid, der rækker langt ud i fremtiden,

Tager man de lyse briller på – dem som kan se både lys og skygger, ja så tegner der sig et noget andet billede af jagt på opdrættet tænder.

Men det er der altså ingen, som her på siden har følt sig kaldet til at gøre endnu.

Dette selv om der er flere postive ting at sige om jagt på udsatte ænder. I det mindste som princip betragtet.

Man kunne f.eks. nævne, at udsatte ænder er fritlevende fugle, som målt på dyreetik overgår alt andet i supermarkedets frostafdeling for fjerkræ.

Man kunne også nævne, at opdrættede ænder er særdeles velsmagende. Mange finder dem ligefrem mere delikate end de “helt” vilde vildænder.

Med de lyse briller placeret på næsetippen, vil man også se tusindvis af jægere og andre naturbrugere, der fryder sig over opdrættet – ikke mindst når fuglene giver flyveopvisning op til sæsonen.

Skulle man mangle skyts til debatten, kan man også komme ind på motiver til udgravning og genetablering af søer og vandhuller. Måske fordi naboen sætter ænder ud og fordi det i reglen drypper på degnen, når det regner på præsten.

De mange jagthundeejere, der under jagt på udsatte ænder nyder godt af apportering før den store efterårssæson, må også have et eller andet positivt at byde ind med.

Men her på hjemmesiden – den måske mest besøgte for danske jægere – er der stille …

Måske fordi man i dele af jagtmiljøet satser på, at det hele nok falder på plads i Vildtforvaltningsrådet.

Men alt imens jægerne håber og satser hele butikken på det håb, ja så sender DOF og deres allierede medierne i brug og sender bredside efter bredside mod de danske jægere, som virker til at opgive helt uden kamp. Det finder jeg skræmmende.

Især da det kan være min … eller din jagtform, der står for skud, næste gang man tager de mørke briller på og trækker skyggesiderne frem i medielyset.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »