Dansk andejagt står atter for skud i ny indstilling til miljøminister Lea Wermelin. Indstillingen er forfatte af bl.a. DOF og Danmarks Naturfredningsforening (DN)

Udsætning af gråænder til jagt skal være fortid i Danmark. Dansk Ornitologisk Forening, DOF, Danmarks Naturfredningsforening, Dyrenes Beskyttelse og Friluftsrådet har sammen indstillet til miljøministeren, at udsætning af gråænder forbydes efter 2022.

Af Redaktionen

DOF og deres allierede i Vildtforvaltningsrådet mener, at jagt på gråænder alene bør basere sig på en “livskraftig” bestand.

Omkring 4,5 mio. vilde ænder hævdes at passere Danmark og derfor mener foreningen ikke, der er grund til også at udsætte ”kunstige” fugle, hvis udseende og genetik i øvrigt hævdes at afvige fra de naturlige ænder.

Det påpeger DOF’s formand Egon Østergaard i en leder i medlemsbladet Fugle & Natur.

I bladet oplyses det, at Danmarks Miljøundersøgelser i 2008 påviste, at der i søer med andeudsætning i gennemsnit er 70% mere fosfor end i andre søer.

I artiklen nævnes det også, at de udsatte fugle fodres med korn i måneder efter udsætningen, og det tiltrækker rotter til foderpladserne.

Desuden menes det, at risikoen for fugleinfluenza øges betragteligt i de store koncentrationer af opdrættede ænder både før og efter udsætningen.

Norge har forbudt udsætning af ænder. Det skete i 2018 og årsagen var ”negative konsekvenser for biologisk mangfoldighed, vandkvalitet og dyrevelfærd”.

Egon Østergaard mener Danmark burde følge Norges eksempel.

LÆS OGSÅ:

NORGE FASTHOLDER FORBUD MOD UDSÆTNING AF ÆNDER

Siden 2018 har det været et krav at alle udsætninger af fasaner, gråænder og agerhøns skulle indberettes til Miljøstyrelsen. Men tre år har ikke været en tilstrækkelig lang implementeringsperiode for de danske jægere. En undersøgelse foretaget af Aarhus Universitet afslørede, at det reelle antal nærmere er 350.000 udsatte gråænder. Altså næsten seks gange så mange som det indberede på ca. 60.000 udsatte gråænder per år. 

 

Såfremt miljøminister Lea Wermelin følger indstillingen fra DOF og DN m.f. vil det ikke kun påvirke de steder, hvor der udsættes ænder. Også jagt ved mose, søer og andre våde randområder til udsætningspladserne vil blive påvirket af det store tilskud af fritlevende ænder, der trækker rundt i området.

Bemærkes skal det dog, at jagt på opdrættede ænder i høj grad er jagt på opfløj. Altså jagt på ænder, som især først på sæsonen beskydes, når de flyver fra søerne og efterfølgende vender tilbage igen.

Denne jagtform kan kun i meget begræset omfang erstattes af det store rykind af gennemtrækkende nordiske ænder. Disse nedlægges primært under morgen- og aftentræk.

Et forbud mod udsætning af ænder vil  – hvis det gøres til virkelighed – være endnu et alvorligt anløb mod dansk andejagt, der under den nuværende regering, hvor jægerne allerede har mistet jagt på havlit, fløjlsand og taffeland.

Sidst nævnte fredning med risiko for, at jægerne kan tage fejl under aften- og morgentrækket, da taffeland kan antages for at være en jagtbar and. Men fredning af taffeland er der sået et frø til endnu en debat om dæmrings – og skumringsjagtens fremtid.

LÆS også:

DCE HAR IKKE ANBEFALET FREDNING AF HAVLIT, FLØJLSAND OG TAFFELAND

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »