Vil du gerne have et godt andetræk i dit vandhul eller sø, så kan fodring være en løsning. Der er dog nogle lovmæssige ting, du skal være opmærksom på

Af Peter Thisted

For at få ænder i din sø, skal ænderne have noget at trække efter, og her er fodring en rigtig god begyndelse. Har du ikke allerede er startet, så er det bare om at komme igang.

Selvfølgelig kan man forsøge sig med udsætning af ællinger, men man skal trods alt råde over en sø af en vis størrelse, hvis der skal udsættes fugle. Loven foreskriver, at der maksimalt må udsættes én ælling pr. 150 m2 vandspejl – du kan læse hele BEKENDTGØRELSEN her.

Automatik er godt

Mest effektivt er at opsætte en fodertønde med en påmonteret feeder/spreder. Så kan du selv styre, hvor meget korn, der skal fodres med, og for den sags skyld også tidspunktet, som ænderne i øvrigt hurtigt lærer.

En feeder på fodertønden er en win-win situation på alle måder: Der spredes kun den mængde foder, som der ædes op, og du undgår således spild og unødig forurening med gammelt korn.

Monter evt. en skærm på fodertønden, så kornet ikke bliver spredt ud i vandet.

Naturbeskyttelsesloven

Hvis søen er på over 100 m2, så kan man komme på kant med naturbeskyttelsesloven, som foreskriver,

“at man ikke må ændre på tilstanden af en sø”

– og det kan man let komme til, hvis der er for meget overskudsfoder eller for mange ænder. Begge dele kan bidrage negativt med for mange næringsstoffer i vandet.

Byg eller hvede

Ved valg af foder sværger mange til byg frem for hvede. Og der er der to grunde til. Fodres ænder for kraftigt med hvede, bliver ænderne slet og ret for fede. Der er eksempler på, at udsatte ænder ikke engang har kunnet lette fra vandoverfladen. Det er sjældent tilfældet med byg, som samtidigt også er billigere i indkøb. I høsttiden kan du ofte købe direkte af landmanden på marken.

Andetræk og udfodring ved søer

Et godt andetræk kommer ikke altid af sig selv og ofte skal vandmiljøet plejes for at opbygge et godt træk.

Terrænpleje

Er der meget tæt og høj vegetation omkring søen eller vandhullet, så må du ud med en buskrydder eller le. Ænderne bryder sig bestemt ikke om, at de ikke kan sætte sig op på bredden. Slå gerne et bælte på nogle meter omkring bredderne. Så skulle ænderne nok kunne nå at komme af vejen, hvis ræven skulle beslutte sig for at lægge vejen forbi.

En lille dynge sand ved vandkanten er også en ting, som ænderne er glade for, da de altid gerne vil have lidt småsten i kråsen.

Prædation

Ved mange søer er der problemer med mink. Har du mulighed for at montere en lav strømførende tråd rundt om søen, så er det en metode, som har vist sig ganske effektiv. Suppler gerne med en minkfælde, men her skal du så huske på, at fælden dagligt skal tilses.

Også mårhunden kan være på spil mellem siv og rør. Lidt bait og et vildtkamera kan som regel afklare, om du også har disse på reviret.

pt@netnatur.dk

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 141)

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »