Arealbegrænsning griber ifølge direktør i Bæredygtig Landbrug ind i den private ejendomsret

Af Redaktionen

Bæredygtig Landbrug fastholder modstanden mod indførsel af arealkrav under jagt på hjortevildt.

”Med arealbegrænsning på dåhjorte og kronhjorte griber man i dén grad ind i lodsejernes ejendomsret”

Det udtaler Hans Aarestrup, direktør i Bæredygtigt Landbrug., som jfr. hjemmesiden for Bæredygtig Landbrug består af knap 4.000 konventionelle og økologiske landmænd, der tilsammen dyrker over 1 mio. ha.

LÆS også

JAGTRETTEN ER UKRÆNKELIG – SÆRLIGT PÅ LANDET

Direktøren undrer sig over, at organisationen Landbrug & Fødevarer har valgt at bakke op om arealkravet, der nu er sendt til den socialdemokratiske miljøminister Lea Wermelin som et forslag fra Vildforvaltningsrådet.

LÆS også

AREALKRAV KAN TRÆDE I KRAFT I 2022

”Dét kommer virkelig bag på mig – at L&F, hvis medlemmer jo også lægger jord til kronvildt fra statsskovene, dermed blåstempler denne indgriben i ejendomsretten”, lyder det fra BL-direktør Hans Aarestrup i det digitale tidsskrift Bæredygtig Landbrug.

Bæredygtig Landbrug har tidligere argumenteret for en plads i Vildtforvaltningsrådet, men endnu varetages landbrugets interesse i rådet af Landbrug & Fødevarer ligesom f.eks. jægernes synspunkter fremføres af Danmarks Jægerforbund selv om Danmarks ældste, men også mindste  jagtorganisation Danske Land og Strandjagt (DLS) må affinde sig med en plads uden for døren til Miljøministerens rådgivende udvalg.   

BÆREDYGTIG LANDBRUG KRÆVER SÆDE I VILDTFORVALTNINGSRÅDET 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »