Borgerforslag vil stoppe “uetisk” regulering af kronkalve og løse skader på markafgrøder ved udvidelse af de regulære jagttider

Borgerforslag vil forbyde regulering af kronvildt

Forslag om stop for reguleringsjagt på kronvildt fremsendt af Lars Brask

Det skal ikke være muligt at opnå tilladelse til at regulere kronvildtet, så længe det er muligt at regulere bestanden ved at anvende den almindelige jagttid.

Forslag om stop for reguleringsjagt på kronvildt

”En mor glemmer ikke sit diende barn” – Det gør kronhinden heller ikke!”

I Danmark er det tilladt at skyde nyfødte kalve!

Der kan opnås tilladelse til at skyde de små kalve hele året – endog fra en time før solopgang til en time efter solnedgang.

I sommermånederne er det mere end 17 timers forstyrrelse i døgnet eller kun 7 timers ro for kronhinden og de nyfødte kalve.

Disse tilladelser gives alene af den grund, at nogle synes der er blevet for meget kronvildt, og at det går ud over landmændenes afgrøder.

Denne varige beskydning og uro i kronvildtområderne resulterer i, at kronvildtet presses sammen i meget store flokke (kaldet rudler) for at søge tryghed.

Men de meget store rudler øger også belastningen på de marker der brødføder dyrene, med omfattende markskader til følge.

For alt andet vildt der lever af og opholder sig på markerne er der lovgivning om fredning i yngletiden. Dette gælder også for næsten alt rovvildtet (ræv mm.)

Men det gælder ikke for vores største og smukkeste vildtart: Kronvildtet.

For kronvildtet gives der tilladelse til at bortskyde små, diende kalve.

Hvad der er uetisk for næsten alle andre vildtarter er ifølge lovgivningen etisk for kronvildtet.

Denne bortskydning kan gøres overflødigt ved at ændre de generelle jagttider til at følge bestandstætheden.

En udvidet jagttid i efterårs- og vintermånederne, med især muligheden for en opprioritering af jagten på de voksne hundyr (hinderne), vil være mere effektiv og jagtetisk korrekt, end en uetisk bortskydning af små kalve i sommermånederne.

FORSLAGET KAN STØTTES HER

Læserbreve – i lighed med ovenstående – kan endes til
info@netnatur.dk

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »