10 bukkeopsatser har i en periode båret titlen Danmarksrekord. Henning Kørvel har samlet rekordindehaverne i en TOP 10 liste 

Fra 1864 til 2017 har 10 bukkeopsatser været Danmarksrekord. Den første største opsats for 157 år siden var på 141,4 point, hvor den aktuelle rekord er 32,3 point større. Markant er det, at der var tæt løb mellem den hidtidige og nye rekord i 1955 og 1994, fordi de begge overgik den hidtidige rekord med kun 0,4 point. Tæt løb blev gentaget, da den nuværende Danmarksrekord på 173,7 point i 2013 slog den daværende rekord fra 1996 med kun 1,52 point.

Tekst: Henning Kørvel                                                                                                                       

Den ældste, største opmålte danske råbukopsats er fra 1864 og stammer fra Liselund Gods på Møn. Med 141,4 point havde den teten, indtil den i 1898 blev overhalet af en fynsk opsats på 145,7 point, som til gengæld kun havde føringen i 13 år.

I 1911 blev den slået af en opsats på 146,0 point fra en buk, der 10. juli blev nedlagt i Ebbeskov under Svenstrup Gods af Gustav baron Wedell-Neergaard. Men som det ikke var nok, så nedlagde hans søn, Joacim baron Wedell-Neergaard, 29. juni 1918 i Magleskov på ligeledes Svenstrup en buk med en hovedprydelse på 153,9 point, der tog over som Danmarksrekord.

Med over 150 point blev denne opsats en ny milepæl i dansk bukkejagt, der ”boostede” ”Svenstrup-samlingen”, og stadig er samlingens største bukkeopsats.

Familien var med rette stolt over at have fostret så stor en buk i reviret, og den blev derfor stillet til skue på såvel Dansk Jagtforenings 50-års jubilæumsudstilling i Københavns Forum i 1934 som den internationale jagtudstilling i Berlin i 1937.

Svenstrup-samlingen, som flere led i Wedell-Neergaaard-slægten bidrager til, består af ”blot” 20 store opsatser fra bukke, nedlagt i perioden fra 1896-1956.

I perioden er der naturligvis blevet skudt mange flere bukke på stedet, men det beskedne antal i samlingen er udtryk for, at kun medaljebukke er værdige til at komme op på væggene i trofærummet på Svenstrup.

– Bortset fra, at der i et jagtkonsortium her for nogle år siden blev nedlagt en sølvmedaljebuk, så er der ikke blevet skudt store bukke på Svenstrup siden 1956. Jeg har selv skudt mange bukke her, men har endnu ikke fået en buk på over et hundrede point. Min far, Jens, havde også skudt mange bukke på Svenstrup, men den største af disse var på 103 point, fortæller Christian baron Wedell-Neergaard.

Nedlagt på naborevir

Svenstrup-bukken var Danmarksrekord i 26 år. En oplysning med modifikation var og er det imidlertid fortsat, når en opsats på 158,1 point, der i 1944 overhalede opsatsen fra Svenstrup, tillægges at stamme fra en buk, som blev nedlagt på Meilgaard Gods, Djursland.

Sandheden er nemlig, at den lokale jæger, Sigvard Rasmussen, 16. maj 1944 nedlagde bukken på et naborevir til Meilgaard ved Dybdal Plantage.

Bukken havde været kendt på Meilgaard i flere år, og efter at have passeret hen over en jernbaneoverskæring blev bukken skudt cirka 800 meter syd for Meilgaards grænse.

Når Meilgaard alligevel udnævnes til jagtstedet, så skyldes det, at Sigvard Rasmussen havde fokus på kødet fra bukken, og Meilgaards ejer erhvervede opsatsen, som han lod opmåle og skrev Meilgaard på pandeskallen for senere at skænke den til Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum, hvis nye navn er Det Grønne Museum, i hvis samling den findes.

Med kun 0,4 point blev opsatsen fra Djursland 11 år senere fravristet titlen som Danmarksrekord, da godsejer Knud Hjorth, Thustrup Gods, Skørping, 8. juni 1955 nedlagde den nye rekord på Fredenslund Gods nær Solbjerg i Østhimmerland.

Knud Hjorth gik ikke op i trofæstørrelser, og prioriterede haglbøssejagt højere end riffeljagt. Efter opfordring fra venner fik han derfor først i 1956 opmålt opsatsen, der scorede 158,5 point og blev ny Danmarksrekord.

– Min far var ledsaget af min bror, Jens, da han nedlagde bukken på ”Rasmus Peters Eng”. Tidligere i sæsonen havde han set den, uden det var lykkedes at nedlægge den.

– Stor var glæden derfor, da det lykkedes, og da bukken var brækket op, hjalp min bror far med at slæbe den op til bilen. Min søster kogte og rensede opsatsen, som herefter blev hængt op på væggen blandt mange andre bukkeopsatser.

– Fordi far ikke var så interesseret i pyrschjagt, fik jeg lov til at jage bukke på Fredenslund, og en regnvejrdag i 1954, mens min far og Fredenslunds ejer, Aage Svanholm, sad i tørvejr inde i bilen, så jeg på Rasmus Peters Eng den buk, som far skød året efter, og nedlage selv en anden pæn buk, fortæller Knud Hjorths nulevende søn, Flemming Hjorth, Skørping.

Opsatsen fra Fredenslund-bukken hænger i dag hos hans afdøde bror, Jens Hjorths svigersøn, Ulrik Petersen i Århus.

Fredenslund Gods ejes i dag af Gregers Winther. Han fortæller, at der stadig står en god bestand af råvildt på stedet, og der i hans tid som ejer er nedlagt et par sølvmedaljebukke.

Slog sin egen rekord

Fredenslundbukken beholdt titlen som Danmarksrekord i 39 år, indtil den i 1994 med samme margin – 0,4 point – som den selv havde fået titlen, blev slået af en opsats på 158,9 point fra en buk, nedlagt 16. maj 1994 af Peter Zobel i Nørreskoven under Valdemars Slot Skovdistrikt, Tåsinge.

Codan Forsikring, der havde Peter Zobel som administrerende direktør, havde tilbage i 1983 erhvervet Nørreskoven, men han lejede i den første tid også jagten i den øvrige del af reviret.

Som led i et eksperiment efter det tyske værk ”Uber Rehe” af Albrecht von Bayern, som her giver anvisning på optimering af råbukkes opsatser, blev Nørreskoven hegnet, og råvildtet fodredes året rundt med kalvepiller, som gav dyrene en god almen kondition, optimerede opsatsdannelsen og medførte færre territoriale stridigheder mellem bukkene.

Cirka to år senere slog Peter Zobel sin egen rekord fra 1994 med opsatsen fra en buk, som han nedlagde 21. maj 1996.

Opsatsen, der scorer 161,1 point, var kun Danmarksrekord i 11 dage, før han 1. juni i ligeledes Nørreskoven nedlagde en endnu større Danmarksrekord på 172,18 point.

Selv om Nørreskoven var hegnet, og råvildtet fodredes året rundt, så var naturens kræfter stadig en kardinal faktor for opsatsdannelsen, og der var således gode og dårlige ”gevirår”.

Ifølge Peter Zobel var 1996 det bedste gevirår, mens han i årene fra 1983-2002 havde jagten i Nørreskoven og forvaltede råvildtet her efter von Bayers anvisninger.

Med kun 1,52 point overhalede en opsats på 173,70 point fra en buk, nedlagt 6. juni 2013 på en golfbane i Allerød i Nordsjælland af Jesper Balser, Zobels ultimative rekord fra 1996.

Det har dog ikke været muligt at få yderligere information fra Balser om selve jagtoplevelsen, og hvorvidt han i forvejen havde kendskab til bukken.

Spændende bliver det under alle omstændigheder at følge, hvor længe den aktuelle Danmarksrekord beholder titlen.

I sammenligning med Ungarn, Sverige, England, Spanien og Skotland ligger danske bukkeopsatser i bunden, men da Danmarksrekorden til gengæld er øget med 32,3 point siden 1864, og der i dag nedlægges flere guldbukke i Danmark end tidligere, så er der grundlag for at antage, at en ny bukkeopsats før eller senere vil bejle til titlen som Danmarksrekord.

JÆGER

JAGTREVIR

NEDLAGT ÅR

POINT

Gottlob Emillius Georg baron Rosenkrantz

Liselund Gods

1864

141,4

Steenberg

Gyldensteen

1898

145,7

Gustav baron Wedell-Neergaard

Svenstrup Gods

1911

146,0

Joacim baron Wedell-Neergaard

Svenstrup Gods

1918

153,9

Sigvard Rasmussen

Djursland

1944

158,1

Knud Hjorth

Fredenslund Gods

1955

158,5

Peter Zobel

Valdemars Slot

1994

158,9

Peter Zobel

Valdemars Slot

1996

161,1

Peter Zobel

Valdemars Slot

1996

172,18

Jesper Balser

Allerød

2013

173,70

Danmarksrekorder fra 1864-2013. Trofæmåling i Danmark blev først blev sat i system i 1934 af Gregers greve Ahlefeldt-Laurvig-Bille, der var trofæmåler, indtil Vildtbiologisk Station tog over i 1949.

Det må nødvendigvis betyde, at de ældste opsatser først er opmålt flere år efter bukkenes nedlæggelse. Opmålingen skete i starten efter Bieger-formlen, der i 1937 blev afløst af CIC’s formel. Forskellen på de to versioner er ringe, men CIC-formlen anviser en bedre udnyttelse af skønhedspointene. 

LÆS også: BUKKEOPSATS: DANMARKSREKORD STILL GOING STRONG

Denne buk blev skudt på Gyldensteen i 1898 og scorer 145,7 point. Foto: Palle Sørensen 

Opsatsen på 146,0 point, som Christian baron Wedell-Neergaard her præsenterer, er fra en buk, nedlagt i Ebbeskov under Svenstrup Gods i 1911. Foto: Henning Kørvel

Denne opsats fra 1918 på 153,9 point, som Christian baron Wedell-Neergaard her viser frem, blev en ny milepæl i dansk bukkejagt. Den var Danmarksrekord i 26 år indtil 1944, og er stadig den største bukkeopsats i Svenstrup-samlingen. Foto: Henning Kørvel

Regelmæssighed er kendetegnene for opsatsen fra den buk, som Sigvard Rasmussen 16. maj 1944 nedlagde på et naborevir til Meilgaard Gods, hvis ejer købte opsatsen, mens jægeren prioriterede kødet fra bukken højere end hovedprydelsen. Foto: Henning Kørvel

Afdøde Jens Hjort ses her i 2005 med den stærke opsats fra sin far, Knud Hjorths buk. Fordi den først blev opmålt i 1956, er det ikke utænkeligt, at den har færre point, end hvis den var blevet opmålt 90 dage efter, at den var blevet afkogt og renset i 1955. Privatfoto

Med opsatsen fra denne buk – en 10-ender på 158,9 point – overhalede Peter Zobel med blot 0,4 point i 1994 opsatsen fra Fredenslund Gods. Ifølge Zobel havde opsatsen haft et lignende udseende året forinden. Foto: Peter Zobel

 

En ekstra sprosse bagtil og fortil er særkendet for opsatsen på 161,1 point fra den buk, som Peter Zobel nedlagde 21. maj 1996. Opsatsen lever op til Zobels tese, at store hovedprydelser ofte er grove (knoklede) og uregelmæssige. Foto: Peter Zobel

Blot 11 dage efter nedlæggelsen af bukken med en opsats på 161,1 point nedlagde Peter Zobel denne buk med en opsats på 172,18 point, som blev ny Danmarksrekord. Mens Peter Zobel forvaltede råvildtet på Valdemars Slot Skovdistrikt fra 1983-2002, blev her nedlagt 130 medaljebukke. Foto: Peter Zobel

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »