Den dansk fødte “kiwi” Per Jakobsen appellerer til, at man støtter New Zealand Tahr Foundation i deres kamp for at bevare en jagtbar bestand af Tahr på New Zealands offentlige arealer

Af Redaktionen

– Det er et angreb på jægernes måde at leve på, lyder det fra Per Jakobsen, der i lighed med en række andre fremtrædende profiler i New Zealands jagtmiljø, ser med stor bekymring på den igangsatte kampagne, der skal bringe antallet at tahr ned på cirka 10.000 individer.

KLIK og læs også: New Zealand: Tahr står overfor massiv nedslagtning

Reduceringen anses af flere organisationer for at være så voldsom, at det vil være begyndelsen til enden for den bestand og tilknyttede jagt, som man kender i dag.

Endnu muligt at bremse udryddelseskampagne

Den igangværende reducering kan i modsætning til hvad mange hævder bremses, mener Per Jacobsen, der sætter sin lid til, at New Zealand Tahr Foundation kan sætte en stopper for udslettelsen ved at søge rettens vej.

Men skal missionen lykkes, har organisationen brug for al den støtte, den kan få og det får den danske jæger og guide til at appellere til de danske jægere.

Især til alle dem, der har nydt godt af jagten på tahr i New Zealand lyder hans budskab: Støt New Zealand Tahr Foundation.

Per Jacobsen flyttede i sin tid til New Zealand for bl.a. at nyde øgruppens enestående jagtmuligheder og har gennem de sidste mange år guidet en række jægere under jagt på tahr og gemser. Nu appelerer han til at alle, der værdsætter thar og tahrjagt på New Zealand,  støtter  New Zealand Tahr Foundation i kampen  for at bevare en jagtbar bestand og undgå at den helt udslettes fra nogle af dens vigtigste leveområder.

New Zealand Tahr Foundation.arbejder på at bremse det, som de anser som en yderliggående løsning på et problem, der ikke er større end at det kan løses via en langsigtet og faktabaseret forvaltningsplan.

Organisationen påpeger f.eks. at tahr endnu ikke er årsag til, at alpine og sårbare vegetationer helt er forsvundet, men er enig med myndighederne i, at bestanden skal forvaltes.

Tahr, der regnes som en ged, sættes kun et kid årligt og modsat hvad ministeren for miljøområdet har anfægtet, står bestanden ikke overfor en eksplosion i antal, hævder New Zealand Tahr Foundation på deres hjemmeside.

3 års forvaltningsplan som alternativ

Organisationen peger på en alternativ 3 års plan, der kan anvendes til at beskytte det alpine miljø uden helt at udslette bestanden af thar.

Ministerens nedskydning er dog allerede iværksat og skal reguleringen omstødes, er man ude i elvte time.

Organisationen vil derfor ad rettens vej forsøge at bremse tiltaget og vælger man at støtte New Zealand Tahr Foundations udgifter til advokater m.m. vil evt. overskydende midler gå til at sikre, at historien ikke gentager sig, da organisationen vil arbejde for, at New Zealands bestand af tahr opnår status som ” herd of special interest”


FØLG NETNATUR.DK PÅ FACEBOOK

Gå ind på Netnatur’s facebook side, tryk på knappen “Følger” og marker punktet “Se først”.
Så sikrer du dig, at du får alle nyheder.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »