Hvem indstiller jagttiderne på kron- og dåvildt i din region? Hvem bestemmer, hvem der skal bestemme og hvad er formålet med den regionale organisering? Se oversigt her … 

Af Naturstyrelsen

Danmark er inddelt i et antal regioner. For hver region er nedsat en hjortevildtgruppe, der arbejder med kron- og dåvildtforvaltning.
Hver af de regionale grupper består af 6 personer, som repræsenterer følgende foreninger, organisationer m.v.:
  • 1 repræsentant for Danmarks Jægerforbund, der er formand for arbejdsgruppen.
  • 1 repræsentant for Dansk Landbrug.
  • 1 repræsentant for Dansk Skovforening.
  • 1 repræsentant, der i fællesskab udpegesaf Dansk Landbrug og Dansk Skovforening.
  • 2 repræsentanter med biologisk og jagtmæssig indsigt, som repræsenterer de grønne foreninger i Vildtforvaltningsrådet, heraf mindst 1 person fra Danmarks Naturfredningsforening.

at4p3751-kopi

KLIK og læs også: Nationale og regionale jagttider  
De regionale hjortevildtgrupper

De regionale hjortevildtgrupper er sammensat en en række interesseorganisationer, som har særlig interesse i det danske hjortevildt

Formålet

Formålet er at sikre en bæredygtig forvaltning af hjortevildt i Danmark herunder:

• At sikre, at hjortevildt får udbredelse i nye danske lokalområder.

• At sikre en bæredygtig og demokratisk jagt, herunder:

–  stedvist at mindske afskydning af ungehjorte,

–  stedvist at lempe jagttryk og afskydningpå forholdsvist små terræner,

–  at styrke jagtetikken,

• At sikre vildtafværgning og regulering ved omfattende vildtskader på afgrøder.

• At sikre befolkningen rimelige muligheder for at opleve hjortevildt i naturen.

Grupperne har hver især følgende hovedopgaver:

  • At udbrede kendskabet til De Etiske Regler for kron- og dåvildjagt.
  • At gå i dialog og agere, hvis der konstateres brud på De Etiske Regler for kron- og dåvildjagt.
  • At medvirke til at skabe et overblik over både kronvildets og dåvildets bestandsudvikling og sammensætning.
  • At medvirke til at skabe overblik over afskydningen.
  • At medvirke til at skabe overblik over de skader som kronvildt og dåvildt forvolder i jordbruget.Til understøttelse af det overordnede formål har De Regionale Hjortevildtgrupper bl.a. mulighed for at foreslå ændringer af de lokale jagttider.Naturstyrelsens lokale enheder varetager sekretariatsfunktionen for de regionale hjortevildtgrupper, der derfor kan kontaktes igennem Naturstyrelsen.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »