Der nedlægges mindre råvildt, viser udbyttestatistik og og i følge ny foreløbig opgørelse fra DCE er udbyttet under 100.000 for sæsonen 2017/18. KLIK og se oversigt

Af DCE (juni 2018)

I følge opgørelse fra DCE nedlægges der mindre råvildt end forrige sæson. Det kan man se i netop udgivet udbytte statstik fra DCE, Århus Universitet

KLIK og læs også: Udbyttet af hjortevildt – kommune for kommune 2016/17 

samt

Vildudbytte 2015/2016

På Facebook kan man se jægernes forklaring på hvorfor udbyttet af råvildt er faldende. Klik evt. herunder og læs mere.

https://www.facebook.com/netnatur/posts/1869548316429007

KLIK og se hele oversigt for sæsonen 2017/2018

HERUNDER ses oversigt over frivillig indrapporteret nedlagt hjortevildt – kommune for kommune. Samme oversigt ses også i link herover.

Oversigt kan desuden hentes ned og gemmes, hvis det kniber med læsbarheden. Herfra kan der zoomes ind på de oplysninger, som man ønsker at se nærmere på.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...