Dansk Land og Strandjagt (DLS) kommenterer artikel om EU forslag, der går ud på at udelukke bæredygtig jagt i vigtige naturområder 

Af Knud Marrebæk, Dansk Land- og Strandjagt (DLS)

Dansk Land- og Strandjagt kommenterer her på artikel
vist i NetNatur.dk d. 10. november 2020

EU varsler indskrænkninger i jagtretten, der også rammer Danmark.

Hvis det står til Europa-Kommissionen skal biodiversiteten fremmes og menneskelig aktivitet begrænses i vigtige naturområder også kaldet Natura 2000 områder.

I forslaget skal de naturlige processer og økosystemer i særlige vigtige naturområder være helt uberørte, det vil sige at bæredygtig jagt og fiskeri kan være saga blot.

Danmark består af 257 forskellige Natura 2000 områder, der omfatter fuglebeskyttelses områder, habitat områder og ramsar områder. Fordelingen er at 8 % dækker dansk landareal og 18 % dækker dansk vandområder.

Det er ikke kun staten, der er indbefattet af Natura 2000 områder, der er også private der ejer skov og andre arealer i Natura 2000 områder. (Medfølger skema over udpegede områder)

natura2000-de-danske-omraader

Ifølge Dansk Land- og Strandjagt er det vigtigt, at det her behandles på nationalt plan, hvor lodsejerne, jægerne og befolkningen høres.

Det er bekymrende, at Bruxelles kan diktere hvor stor en procentdel der skal dække Danmark, og endnu mere bekymrende, hvis politikkerne fordobler eller tidobler procentdelen, som Folketinget har for vane, når det gælder natur uden at spørge befolkningen.

Det kan ikke være rigtigt, at biodiversitet ikke kan forenes med bæredygtigt fiskeri, jagt, turisme og til dels udnyttelse af forskellige energi former.

Danmark er for lille et land i forhold til andre lande der i dag har store uberørte områder

I Danmark har vi ikke på grund af vores størrelse områder, der bare ligger øde hen.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »