Biodiversiteten skal fremmes og menneskelig aktivitet skal begrænses i vigtige naturområder. Det gælder også bæredygtig jagt og fiskeri, hvis det står til Europa-Kommissionen 

Af Redaktionen 

Hvor grundlovssikret er retten til at drive jagt og fiskeri egentlig?

Det spørgsmål har været diskuteret frem og tilbage i Danmark i de sidste fem, seks år. 

Nu er spørgsmålet også begyndt at brede sig i Sverige. Endda med ganske alvorlige konsekvenser og frygt for at al det som man også her har taget for givet måske ikke er så givet alligevel. 

I følge det svenske jægerforbund vil et forslag fra Europa-Kommissionen nemlig være en direkte trussel mod jagt og fiskeri i store dele af Sverige.

Det oplyser Svensk Jakt, der fungerer som medie for den svenske jagtorganisation, som i de seneste år har oplevet massiv medlemstilgang. 

Det svenske Jægerforbund finder det besynderligt, at bæredygtig jagt – i følge kommissionens opfattelse – skal sidestilles med minedrift i de områder, som man ønsker at fritage fra menneskelig aktivitet.  

Det påpeger jagtforeningen generalsekretær Bo Sköld.Forslaget om at begrænse jagt i visse områder bunder i et ønske om at fremme biodiversiteten, men Europa-Kommissionen ønsker at gå længere end det nuværende Natura 2000-system, der ikke indebærer restriktioner i forhold til bæredygtig jagt og fiskeri.

I det nye forslag skal de naturlige processer og økosystemer i særlige naturvigtige områder være helt uberørte. Naturen skal kun bruges til kontrolleret og begrænset turisme og vedvarende energiproduktion.

Det forslag falder naturligvis ikke i god jord hos det svenske jægerforbund. 

– Det er meget bekymrende, hvis Bruxelles får beføjelse til at diktere, hvor stor en procentdel af et medlemsstatsområde, der i praksis skal lukkes for al menneskelig aktivitet. Dette spørgsmål bør behandles på nationalt plan. Principperne i det nuværende EU-system for beskyttede områder, Natura 2000, hvor menneskelig aktivitet som jagt kan forekomme, bør forblive uændret, siger Bo Sköld.

 

I følge Svensk Jakt ønsker Europa-Kommissionen et hurtigt svar på forslaget fra alle medlemsstater.

Kommissionen ønsker at modtage kommentarerne inden årets udgang, og næste år skal kriterierne for de pågældende områder være klare.

I 2023 vil landene have identificeret egnede områder, og i 2024 vil EU evaluere og overveje passende foranstaltninger. 

Den svenske jægerforbund ønsker, at beslutningstagere på alle niveauer i samfundet gør sig bekendt med forslaget og tager tiltag, der der kan stoppe planerne.

– Dette forslag vil påvirke jagt, fiskeri, skovbrug, ejendomsret, bæredygtig brug og mange andre ting, som vi i Sverige tager for givet, siger Bo Sköld.

Netnatur.dk har d. 10. november rettet henvendelse til Dansk Land- og Strandjagt (DLS ) for at få en dansk vinkel og vurdering på ovenstående

LÆS HER
… 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »