AREALKRAV: Dansk Land- og Strandjagt (DLS) mener, at Landbrug & Fødevarer har svigtet de landmænd og lodsejerne, som de repræsenterer i Vildtforvaltningsrådet

Læserbrev af Knud Marrebæk, Dansk Land- og Strandjagt Thy-Mors (DLS)

På landsplan er der blevet nedlagt i 2019/2020 7093 stykker kronvildt, en stigning på 1800 stykker kronvildt på 5 år. Vildtforvaltningsrådet anbefaler en afskydning på 25 % på hinder, 25 % på hjorte og 50 % på kalve. Det vil sige en afskydning af lige mange hinder og hjorte.

Tal fra vildtudbyttestatistikken i vores område Thisted og Jammerbugt kommune viser, at der bliver skudt flere hinder end hjorte.

Vi har aldrig praktiseret brunstjagt og det fortæller, at man godt kan regulere kronvildt bare med jagttiden.

Vi har den lokale hjortevildtgruppe for Nordjyllands ord for, at med “Thy-modellen” har vi den rigtige kønsfordeling og den ønskede andel af ældre 8+ hjorte.

Hvorfor Landbrug & Fødevarer (L & F) år ind for arealbegrænsning, der fratager lodsejeren jagtretten og råderetten over det jord han/hun ejer ifølge grundloven forstår vi ikke. Det skriver Knud Marrebæk, DLS i dette læserbrev

 

Arealbegrænsning er uden fakta om hvem der har ret til at nedlægge en kronhjort, når mulighederne byder sig.

Thy-modellen uden brunstjagt viser med fakta, at jagten på kronvildt sagtens kan praktiseres uden arealbegrænsning.

En artikel på net natur viser (https://www.netnatur.dk/kronvildt-der-nedlaegges-langt-flere-hinder-end-hjorte-2/) at halvdelen af hjortene bliver skudt i september omkring kronvildtets brunstperiode de steder man udøver brunstjagt.

Hjorten er total forsvarsløs i brunstperioden, den ænser kun hinderne og jægeren har ingen besvær med at nedlægge den største og ældste hjort trofæmæssigt.

Fakta der viser, at Thy-modellen også kan bruges de andre steder.

I mange tilfælde kan en brunsthjort ikke bruges til konsum, hvor længe kan man skjule sandheden for den øvrige del af befolkningen, der ikke går på jagt?

Vi kan jo bare se hvad der sker, når befolkningen opdager at spildevand bliver lukket ud i Øresund og tæt ved Bellevue strand, hvor folk bader.

Hvorfor Landbrug & Fødevarer (L & F) år ind for arealbegrænsning, der fratager lodsejeren jagtretten og råderetten over det jord han/hun ejer ifølge grundloven forstår vi ikke.

Det er hovedrystende, at man på den måde vil forære noget af lodsejerens ejendomsret væk til vildtforvaltningsrådet, når man ved hvilke værktøjer vildtforvaltningsrådet vil bringe i spil i form af kvoter og licensjag.

Hvis arealbegrænsning bliver til noget, åbner det jo op for alt former for lovgivning, der går lodsejeren imod.

Det er horribelt, at man giver et kardinalpunkt som jagtretten på sin ejendom fra sig.

Det det minder om da kongen ejede alt vildtet.

Nu er det måske vildtforvaltningsrådet, der skriver sig ind i historiebøgerne med Landbrugbrug & Fødevarers velsignelse.

 


Grafen viser afskydnings-statistikken over indrapporteret skudt kronvildt på han/hun over tid. Grafen viser at hindernes andel er stigende og der ikke kan finde argumenter for indførelse af areal begrænsninger på hjorte med dette datagrundlag, som
dokumentation. Knud Marrebæk

Det er jo ikke svært at finde fakta, der viser, at man sagtens kan regulere då – og kronhjorte via jagttider og hvordan brunstjagt på kronhjorte er ødelæggende for en god alder og kønsfordeling af hjorte.

Det er uforstående, at de der repræsentere Landbrug & Fødevarer ikke selv har kunnet frembringe fakta, der kunne have forhindret denne situation med arealbegrænsning, som vildtforvaltningsrådet har foreslået til miljøminister Lea Wermelin.

Hvad vil i forklare Jeres medlemmer, der betaler kontingent til Landbrug & Fødevarer for, at de kan se frem til at miste ejendomsret, fordi man vægter følelser og holdninger til hvem der skal have muligheden for at nedlægge kronhjorte fremover, frem for at tage udgangspunkt i fakta.

Man kan godt være noget uforstående over hvorfor Landbrug & Fødevarer bruger så meget energi på at undgå sprøjtefrie zoner omkring vandboringer, dyrkningsforbud på § 3 jord, når de samtidig bakker op om arealbegrænsninger og evt. kvoter og i værste fald licensjagt.

En lang række sager minder om hinanden, og viser at landmanden må afgive den grundlovssikrede ejendomsret.

Det vil helt sikker vil presse ejendomspriserne samt jagtlejeindtægten.

Forslaget med arealbegrænsning samt kvoter og licensjagt kommer til at berøre mange landmænd/lodsejer, ikke mindst set i lyset af at der allerede nu i Vildtforvaltningsrådet også barsles med, at noget lignende kan komme til at gælde for råvildtet.

Knud Marrebæk, Dansk Land- og Strandjagt Thy-Mors

Læserbreve, der i lighed med ovenstående ønskes optaget på Netnatur.dk, kan fremsendes til ms@netnatur.dk

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »