– Brunstjagt betyder alt for højt jagttryk på de ældste hjorte, forklarer Egon Bennetsen, der underbygger synspunktet med nye, “lette” foto-optagelser af nordjyske pladshjorte i brunst

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 158)

Tekst og foto: Egon Bennetsen, Vildtbiolog

     PLADSHJORTE

Hjardemål Klit 2019

I år er det af forskellige grunde kun lykkedes mig at videofilme 14 forskellige pladshjorte.

Men det giver alligevel et fint billede af, hvor nemt det er at skyde de ældste og største i brunsten.

De 9 af dem har jeg været på skudhold af inden for 100 m i lovlig skydetid. En var jeg 15 m fra!

“Den jagtfri brunst i Nordjylland har ifølge vildtbiolog Egon Bennetsen fra Hjardemål Klit bevirket, at bestanden gennem en lang årrække har haft en fornuftig størrelse og en fin andel af voksne, store hjorte.
En andel, der er faldende, på grund af at man har indført “mellemhjortefredning”. Og en trofækvalitet, der ligeledes synes faldende på grund af en stigende bestand, kalveregulering og konkurrence fra dåvildt.”

 

Jeg er gået til dem på brøl, og det er som regel lykkedes i første forsøg.

Mens jeg normalt i gennemsnit let kan videofilme en ny pladshjort hver anden dag i brunsten, ville jeg kunne lede i årevis uden at finde en eneste hjort i f.eks. december måned i det samme område.

Yderligere overbevisende dokumentation for min påstand kan findes i:

 https://www.youtube.com/user/EgonBennetsen/videos

Det vil aldrig lykkes at få en naturlig aldersudvikling med op til 12-årige hjorte i en fritstående bestand, hvis man fastholder brunstjagt, som også af andre grunde er etisk forkastelig.

Med brunstjagt vil jagttrykket på de ældste hjorte (måske kun 5 – 6 år) stadig være voldsomt og alt for højt. En sådan hjort har – hvis den overlever – ringe udsigt til at blive mere end et år ældre. Uden brunstjagt ændrer jagttrykket fuldstændig karakter, og de hjorte der er nemmest at skyde i brunsten er nu pludselig de sværeste at skyde. En hjort der har nået 7 -8-års alderen har således uden brunstjagt god udsigt til at blive op til 12 år.

Med pinagtige, fagligt forkerte krumspring som ”mellemhjortefredning” og arealkrav gør man alderspyramiden fladere og dermed andelen af 8+ hjorte mindre.

Flere 8 + hjorte kommer derfor alene på baggrund af en generel stigning i bestanden. Men da afskydningen stadig foretages fra toppen og tilvæksten hovedsagelig kommer i bunden, kræver hver ekstra hjort man på denne måde får over 8 år, formentlig en øgning på 100 hjorte.

Derfor er det kun en stejlere alderspyramide, der er vejen frem.

Brug derfor denne model:

FORVALTNINGSMODEL FOR KRONVILDT

Pladshjorte fra Hjardemål Klit 2019
Video-fotos: Egon Bennetsen

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 150)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »