Egon Bennetsen, uvildig vildtbiolog med hjortevildt som speciale, har sendt kommentar om arealkrav til  Folketingets Miljø- og fødevareudvalg

Herunder: Kopi af Egon Bennetsens skrivelse til Folketingets Miljø- og fødevareudvalg. Medlemmer af udvalget ses i aktive link. (Foto: Egon Bennetsen)

Arealkrav for jagt på kronhjorte

Den 29/6 -2020 har Miljø- og fødevareministeriet udsendt følgende:

https://mfvm.dk/nyheder/nyhed/nyhed/miljoeminister-nye-jagtregler-skal-sikre-en-baeredygtig-jagt-blandt-kronvildt/

Heri hedder det:

”Miljøminister Lea Wermelin og støttepartierne vil indføre arealkrav for jagt på kronhjorte. Det skal sikre en mere bæredygtig jagt og en balanceret alders- og kønsfordeling i bestanden af kronvildt i Danmark.”

Ministeren og støttepartierne følger her en indstilling fra Vildtforvaltningsrådet på nær Jægerforbundet.

Denne indstilling hviler på dette notat, forfattet af de øvrige organisationer i Den Nationale Hjortevildtgruppe, som er et udvalg under Vildtforvaltningsrådet:

Min faglige gennemgang af dette notat og dets anbefalinger af arealkrav m.v. findes i denne artikel:

Mit alternative bud på en forvaltningsmodel, er der redegjort for i denne artikel:

Den går i korthed ud på følgende:

BENNETSEN – MODELLEN

Regionalt valgte jagttider i perioden 16/10 – 31/1

  • Ingen brunstjagt på hjorte.
  • Tilstrækkelig andel af voksne hjorte (8+) sikres ved en passende kort jagttid på hjorte med mindst 3 sprosser i en krone (kronebærende hjorte).

Eks. Thy: 1/11 – 31/12

Eks. Djursland: 16/11 – 30/11

  • Kontrol med bestandsstørrelse ved passende lang jagttid på hjorte, der ikke er kronebærende.

Eks. Thy: 16/10 -31/12

Eks. Djursland: 1/11 – 31/12

  • Hinder, kalve og spidshjorte.: 1/10 – 31/1
  • Ingen jagtetiske regler for hyppighed af jagt. Må styres af behov.

DET ER EN UBUREAUKRATISK, EFFEKTIV OG FLEKSIBEL FORVALTNINGSMODEL,

DER OGSÅ GIVER STORE NATUROPLEVELSER FOR ALLE I HJORTEBRUNSTEN.

Med venlig hilsen

Egon Bennetsen, vildtbiolog (hjortevildt), Cand.scient.
Klitvejen 108
7741 Frøstrup

 

Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 158)

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »