Via klimaskove kan Jordens nuværende CO2-niveau sænkes med omkring 25 procent. Det mener forskere, der også peger på hvor der kan plantes milliarder af træer 

Af Redaktionen juli 2019

Planter man 500 milliarder træer, kan man ifølge undersøgelse trække så meget CO2 ud af atmosfæren, at det vil sænke atmosfærens nuværende CO2-niveau med omkring 25 procent.

Forskerne har nu fundet frem til, hvor træerne kan plantes uden at det generer by og landbrug eller vigtige naturområder.

Det har været nævnt før: Træer kan måske rette op på klodens CO2 balance. 

KLIK og læs også: KRONIK: TRÆER KAN SKABE BALANCE I CO2 REGNSKAB

Alligevel har der ikke været så meget politisk debat om træer og om hvordan en massiv global tilplantning kan nedsætte vores udledning af CO2.

Fokus syntes at rette sig mod reducering af selve udledningen og herunder hvordan vi kan ændre adfærd, hvis vi skal bremse den del af klimaforandringerne, der skyldes vores forbrug og produktion.

Klimaskov og supplerende klimatræer  

Måske skydes den lidt svage fokusering på skovene som CO2-forbrugere, at det endnu har stået lidt uklart, hvor man kan plante så mange klimatræer, at det rent faktisk kan mærkes i klodens samlede CO2 udsending. 

Men det har forskerne nu fundet svar på. 

Ifølge tænketank udgør flytrafikkens CO2-udledning i dag omtrent 900 millioner ton om året. Plantes der nye skove kan træerne i følge et forskerhold trække hele 200 gigaton CO2 ud af atmosfæren.

Via satellitfoto har et forskerhold fra universitet ETH-Zürich analyseret sig frem til de områder, hvor det vil give bedst mening at plante træer – uden at det samtidig vil konflikte med by og landbrug eller vigtige naturområder som f.eks. udlagte natur-reservater og nationalparker.

Forskerne peger på, at mere end halvdelen af det potentielt uopdyrkede skov skal findes i seks lande herunder Rusland (151 millioner hektarer) USA (103), Canada (78), Australien (58), Brasilien (50) og Kina (40). KLIK og læs også: KINA VIL BYGGE VERDENS FØRSTE SKOVBY

Ved hjælp af cirka 80.000 satellitfotos fra Google Earth Engine og brug af kunstig intelligens, der kan vurdere jordbundsforhold, klima og højde, har forskerne kortlagt Jordens potentielt mest gunstige skovarealer.

I alt har de beregnet, at der er plads til hele 900 millioner hektar klimaskov. 

 

Oversigt over CO2 udlening på Videnskab.dk viser følgende om vores årlige CO2 udledning: Strømforbrug: 13,41 milliarder tons, Transport: 7,87 milliarder tons, Bygninger:  2,72 milliarder tons. Endelig er “Andet” beregnet til at udleder 2,21 milliarder tons CO2 om året

Illustreret Videnskab.dk har beregnet sig frem til, at de anlagte skove vil svare til 1,76 procent af Jordens samlede areal – eller hvad der svarer til hele Venezuelas landareal.

Skovene skal bestå af 500 milliarder træer, der i sine fuldvoksne størrelser kan trække 200 gigaton CO2 ud af atmosfæren. Det vil sænke atmosfærens nuværende CO2-niveau med omkring 25 procent,

hedder det i rapporten.

Robust forskning

Den nye rapport bliver af danske Thomas Nord-Larsen, seniorforsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, kaldt for »robust forskning«

Han påpeger dog, at effekten kan være overestimeret. Desuden vil det tage tid at plante så mange træer ligesom det vil tage mange år før skovene vil være i stand til at optage så meget CO2, at det vil bidrage så positivt til CO2 balancen, som det påpeges i undersøgelsen.

Han mener derfor, at man i særlig grad bør holde fokus på at bevare de skove, som vi allerede har.

Afskovningen har siden 1959 været skyld i 18 procent af den samlede menneskeskabte kulstof i atmosfæren

lyder det i følge Videnskab.dk, der henviser til tal fra The Global Carbon Project. 

Hvad nytter det at plante ny skov, hvis afskovningen fortsætter i Sydamerika og Asien, påpeger den danske forsker overfor Videnskab.dk 

Han ligger heller ikke skjul på, at han er skeptisk overfor tilplantning som løsning på Jordens CO udledning.  

Han mener fokus på være på reducering af vores forbrug af fossile brændstoffer, da det vil tage for lang tid før skovene kan være med til at genoprette CO2 balancen. 

FN’s klimapanel påpeger i en rapport fra 2018, at det skal plantes en milliard hektar mere skov inden 2050, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at holde den globale opvarmning nede på 1,5 grader. Nu præsenterer et forskerhold en global handlingsplan for hvor de mange træer kan plantes. 

Den danske forsker peger på, at den store gevinst ved genrejsning af skov er, at træernes biomasse kan udnyttes som vedvarende energi.

Desuden kan træerne bruges som et mere bæredygtigt alternativ til byggematerialer i stål og beton, forklarer han overfor Videnskab.dk

Men tilplantning af skov, kan i følge forskeren fra Københavns Univercitet  ikke kompensere for et øget forbrug af fossile brændstoffer.

KLIK og læs mere om CO2

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »