I Jagtbogen Vildsvinet berettes der om en dansk bekkasinjagt, hvor alt fra den anvendte haglbøsse til de jagtglade jagthunde har franske aner

Af Netnaturshop.dk Den11. december 2015

Det afgræssede vådeområde, kaldet Værneengene, har ofte været kamplads for forskellige naturinteresser, da det store jagtområde grænser op til reservatet Tipperne i Ringkøbing fjord.

Gennem tiden har dette givet sig udslag i forskellige konfrontationer mellem jægere på den ene side og fuglekiggere på den modsatte. Selv i dag går bølgerne ofte højt på Værnengene, når landbrugsinteresser konflikter med jordrugende fugles behov for ikke pløjede engarealer.

I Jagtbogen-Vildsvinets reportage fra Værnengene er det dog slaget mellem hund og fugl, der berettes om. Og det er ikke mindre dramatisk. Det handler bogstaveligt talt om liv og død. I hvert fald hvis man er bekkasin og ikke formår at flyve i zag, når jægeren skyder i zig.

Bekkasinjagt

Fransk inspireret bekkasinjagt

I Jagtbogen – Vildsvinet, kan man bl.a. mange andre reportager fra hele verden, læse om en bekkasinjagt i Danmark. Bogen kan købes i Netnaturshop.dk, hvor den også sælges som del af en pakke bestående af fem bør til kr. 299, – for hele pakken.

Jagtbogen følger Pernille Hansen, der sammen med sine franske bekkasinentusiaster tager læseren med på klassisk jagt efter de lynhurtige vadefugle, som må være den jagtfugl, som stiller de største krav til jægerens skydefærdigheder.

Dette tydeliggøres også i reportagen, hvor stort set alt er fransk inspireret. Både hunde, haglbøsse samt mad og vin tager sit udgangspunkt i det franske. Ikke mindst i den franske fascination for jagten på sneppe og bekkasin. De franske deltagere var således kørt helt fra Bretagne til Denmark. Vel at mærke alene for at træne deres bretoner til de mange prøver, hvor hundene alene afvikles på bekkasiner.

Beretningen tager sit udgangspunkt i en af Værneengenes mange simple jagthytter, som er uden strøm og rindende vand, men til gengæld tætpakket med stemning, atmosfære og historier om store dage under åben himmel.

Jagtbogen – Vildsvin kan købes hos

Netnaturshop.dk 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »