Jagttegn skal kunne fratages permanent og automatisk uden dom ved beviste og grove ulovligheder. Det fremgår af forslag, som DN har sendt til Miljøministeren

Af Redaktionen

DN mener at den danske indsats mod fauna kriminalitet er for slap sammenlignet med vores nabolandes forsøg på at komme ulovlig jagt og fældefangst samt forgiftning af rovfugle og ulovlig forgiftning af andre dyr til livs.

I en skrivelse sendt til Miljøministeriet anbefaler de derfor udvidet anvendelse af strafferammen med brug af fængselsstraf.

DN henviser til det, som de mener er det hidtil groveste, offentligt kendte og dokumenterede eksempel på bevidst faunakriminalitet. Her blev der straffet med et par måneders betinget fængsel selvom strafferammen er 2 år.

” Mens der i den konkrete sag kan være særlige personlige hensyn der kan begrunde at dommen blev gjort betinget, ses der ikke at være nogen begrundelse for at den betingede dom var tragikomisk lav.”

Dermed mener DN, at der sendes et signal om, at faunakriminalitet ikke tages alvorligt og at lovgivningen om fredede arter nærmest kun er vejledende. Så grove overtrædelser må jf. den gældende strafferamme foranledige fængselsdom, der kan mærkes og har en præventiv effekt, lyder det fra naturfredningsforeningen.

DN anbefaler derfor, at der lægges op til en anvendelse af strafferammen, som afspejler alvoren og er sammenlignelig med strafferammen i lande, som vi normalt sammenligner os med, fx. Tyskland, Sverige og Norge.

LÆS også om beskyttelse af ulve mod ulovlig jagt:
GPS-MÆRKNING AF ULVE

Ubetinget og permanent fratagelse af jagttegn

DN understreger, at jagt er en hobby. Derfor anser foreningen det som en forudsætning for at besidde et jagttegn, at man overholder lovgivningen.

Forslaget lyder derfor på, at man “helt automatisk bør miste jagttegnet permanent”, hvis man bevidst og groft overtræder lovgivningen. Fratagelse af jagttegnet bør således ske administrativt og ikke forudsætte en dom.

Der er også adgang til våben via medlemskab af skytteklubber. Her mener DN at samme princip bør  gælde for overtrædelser begået med våben erhvervet via medlemskab af skytteklubber, hvor Politiet pr. automatik bør fratage våbentilladelsen permanent.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »