Unge og nyvalgte Jakob Boni forbliver DJ’ s repræsentant i Hjortevildtgruppe Vestjylland. Det står fast efter afvisning af klage og forsøg på omstødelse af valg

Af Redaktionen

Den “kun” 32 år gamle Jakob Boni Jacobsen forbliver Danmarks Jægerforbunds (DJ) repræsentant i Hjortevildtgruppe Vestjylland: En gruppe som bl.a. har til opgave at indstille den mest hensigtsmæssige jagttid for områdets hjortevildt.

Valget af Jakob Boni er endeligt selv om fremsendt klage har forsøgt at omstøde afgørelsen og dermed bevare Knud Pedersen som DJ’s stemme i Hjortevildtgruppe Vestjylland.

Men klagen er nu afvist af Jægerforbundets hovedbestyrelse og unge Jacob Boni forbliver forbundets mand i Hjortevildgruppen, selv om den lokale opbakning blandt Kredsbestyrelses-medlemmerne var lige stor til begge kandidater. Begge modtog under et møde i kredsen d. 28. maj 2018 hver fem stemmer fra de kredsbestyrelses-medlemmer, som har til opgave at pege på den repræsentant, som de finder bedst egnet til opgaven.

Tungen på vægtskålen blev DJ’s lokale medlem af hovedbestyrelsen Norbert Ravnsbæk, der under et møde i HB d. 9. juni 2018 pegede på Jakob Boni, som den mand, der skulle tale forbundets sag i hjortevildtgruppen.

Startede i orkanens øje 

Årsagen til at nyvalgte Jakob Boni efter valget pludselig og ganske uforskyldt startede sit frivillige ulønnede arbejde i orkanens øje, bunder i en fortolkning af forbundets regelsæt.

Nogle af tilhængerne bag det nu tidligere medlem af den vestjyske hjortevildtgruppe hævder bl.a., at de jægerråd, der repræsenterer de fleste medlemmer, skal veje tungest i afgørelsen. Og opgjort ud fra denne antagelse er der flest medlemmer bag Knud Pedersen.

Denne indstilling ser dog ud til at stride mod grundstrukturen i forbundet, som giver f.eks. Bornholms HB-medlem lige så stor vægt i bestyrelsesarbejdet, som de øvrige medlemmer, selv om det bornholmske medlem på papiret repræsenterer langt færre medlemmer.

Desuden ville en omstødelse af valget i Kreds 2 – baseret på dette argument – sikkert rejse spørgsmål om hvorvidt andre afgørelser er truffet på lignende grundlag. Derfor ligner klagen, hvad end man mener om dens berettigelse, mest af alt en formålsløs debat rejst midt i vadestedet.

Hvorvidt den rejste klage vil blive anvendt som afsæt til en mere gennemgribende diskussion om hele forbundets organisationsstruktur, er dog en helt anden sag og det kan kun fremtiden vise.

Fastslås kan det kun, at den kronvildtrige region omkring Herning har gennemført et generationsskifte og valgt et medlem, som ikke mindst på de sociale medier har markeret sig som en glimrende formidler af komplicerede debatter om kronvildtforvaltning anno 2018.

Det har han gjort så godt, at et længere indlæg er blevet kvitteret med over 1.000 ”syntes godt om”bemærkninger.

KLIK og læs også: Kronvildtjæger i medvind

Bag den fremsendte klage over valget af Jakob Bobi står Stig Jessen og Lars Jensen, hvor sidst nævnte tabte sin plads i forbundets øverste ledelse til nuværende HB-medlem Norbert Ravnsbæk. Det skete under et kampvalg i 2016

På Facebooksiden Hjortevildtforvaltning i Danmark kan man læse mere om den fremsendte klage ligesom man her kan downloade det svar, som DJ’s bestyrelse har fremsendt som svar på klagen.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »