I følge jægernes frivillige og supplerende oplysninger om det nedlagte hjortevildt fordelt på alder og køn er halvdelen af det nedlagte råvildt indberettet som råbukke

Af Redaktionen

Der sker meget med den danske råvildtbestand, som kan påvirke afskydningen.

Lokalt er der råvildtsyge og nationalt kan der efter der officielle vildtudbytte at dømme spores en mindre tilbagegang i bestanden.

I offentliggjort udbytte-statistik baseret på langt de fleste jægeres indberetning, er udbyttet nu under 100.000 stykker nedlagt råvildt for sæsonen 2017/18

KLIK og læs også: Der nedlægges nu mindre end 100.000 stykker råvildt 

Mange jægere vælger dog at sende supplerende oplysninger ind til DCE, Århus Universitet, der administrerer den database, der registrerer jægernes indberetninger.

Hvis disse indbretninger tegner et retvisende billede af jægernes afskydning, er hver andet stykke råvildt, der nedlægges i Danmark, faktisk en voksen buk.

54.397 Total
11.700 Lam
13.242
27.468 Råbuk
1.987 Ukendt

Antallet af jægere, der valgte at indsende supplerende oplysninger om det nedlagt vildt, fordelt på f.eks. alder og køn, er i sæsonen oplyst til 37.425 jægere.

Tallet kan ændre sig marginalt, da ikke alle jægere har indsendt oplysninger om deres vildtudbytte endnu. I forrige sæson var antallet af jægere, der supplerede deres oplysninger, opgjort til 37.957

Målt på antal stykker vildt, får DCE lidt flere oplysninger om vildtudbyttets fordeling på køn og alder m.m. end de gjorde forrige sæson.

” Fremgangen i antallet af indberetninger med detaljerede oplysninger mellem 2016/17 og 2017/18 skyldes primært indførslen af den obligatoriske indberet ning af køn på krondyr.” skrives der på fauna.au.dk

Antallet af jagttegnsløsere var i 2017/18 i alt på 176.943 mod 177.315 i sæsonen 2017/17

KLIK og læs også om de konsekvenser en “skæv” afskydning vurderet på køn og alder af råvildtbestanden kan have

Hvorvidt faldet udbyttet også afspejler fald i bestanden er et åbent spørgsmål.

Bemærkelsesværdig er det at antallet af råbukke er stigende jfr. den frivillige indberetning, mens den samlede afskydning jfr. den obligatoriske er faldende.

I følge hurtig beregning blev der i sæsonen 2016/17 indberettet 26.033 råbukke. I sæsonen 2018/19 blev der indberettet 27.468

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »