Da der er konstateret afrikansk svinepest blandt vildsvin i en række lande, skal man som jæger være opmærksom på en række ting

Af Peter Thisted

Svinepest er en yderst smitsom virussygdom hos svin, herunder vildsvin. Der findes 2 typer af svinepest: Klassisk svinepest (CSF) og afrikansk svinepest (ASF).

Afrikansk svinepest har aldrig været konstateret i Danmark, og klassisk svinepest ikke siden 1933. Det vil have økonomiske konsekvenser for samfundet, hvis smitten kommer til Danmark.

Er svinepest farligt for jægerne?

Nej. Svinepest smitter ikke til mennesker.

Hvordan smitter svinepest?

Smitten overføres ved kontakt mellem smittede vild- eller tamsvin.

Kommer et smittet vildsvin/svin i kontakt med andre vildsvin/svin, er der stor risiko for at de smitter hinanden. Et smittet dyr bliver ved med at smitte, selv efter det er dødt. Derfor vil kontakt mellem et ”smittet” kadaver og et levende rask dyr også udgøre er stor smitterisiko.

Jægeres kontakt med levende smittede vildsvin/svin

Både levende og døde vildsvin kan smitte med afrikansk svinepest. Bl.a. indeholder syge dyrs blod og afføring smitte, og blod eller afføring på støvler m.m. kan derfor overføre smitten.

Jægeres kontakt med døde smittede vildsvin/svin

I områder med svinepest, vil du kunne støde på vildsvinekadavere, eller rester af disse, på jorden. Stammer disse kadavere fra smittede vildsvin, indeholder de stadig virus selvom vildsvinet har været dødt længe.

Kommer du i kontakt med disse kadavere udgør du en risiko for at bringe smitten videre og i værste fald, tage den med til Danmark.

Undlad evt. selv at  håndtere nedlagte dyr. Lad i stedet lokale personer klare håndteringen.

Smitte via kød

Svin kan blive smittet med svinepest, hvis de fodres med ukogt slagteaffald, kød (herunder også kødpålæg) eller kødaffald, der stammer fra smittede dyr.

Dette har været årsag til adskillige sygdomsudbrud i EU. Bl.a. på denne baggrund er der totalt forbud mod at fodre svin og vildtsvin med slagte- og madaffald. Dette gælder også rester fra madpakker og omfatter hele EU.

Kød som er røget, kan indeholde smitstoffer. Dette gælder også for kød, som kun er saltet.

Skal man tage særlige forholdsregler efter jagt i udlandet?

Du bør altid være opmærksom på ikke at bringe smitte med dig hjem, når du har været på jagt i udlandet. Derfor bør du tage følgende forholdsregler, uanset om det er vildsvine- eller anden jagt;

  • Sørg for at vaske alt synligt blod og afføring væk, som du har fået på dig.
  • Vask alt udstyr inkl. tøj, skydestok, våben og støvler.
  • Redskaber og andet, der har været anvendt til jagt, desinficeres inden anvendelse i danske husdyrsbesætninger eller på jagt i Danmark.
  • Hunde brugt til jagt må, på grund af mulig smittespredning, ikke komme i kontakt med danske grise.
  • Undlad enhver direkte og indirekte kontakt til danske husdyr inden for de første 48 timer efter ankomsten til Danmark.

Særligt ved vildsvinejagt

  • Der er forbudt i EU, at gå på vildsvinejagt i områder med afrikansk svinepest. Jagtkonsortierne i lande med svinepest, må forventes at vide, hvilke områder der ikke må jages vildsvin i. Men selv i såkaldte fri-områder, er der en risiko for, at der færdes smittede dyr og du bør derfor tage dine forholdsregler.
  • Hvis du skal på vildsvinejagt i Ukraine, Hviderusland og Rusland, bør du, uanset hvor i landet du går på jagt, altid tage dine forholdsregler.

Anden form for jagt

I EU må man gerne jage andre dyrearter end vildsvin i områder med afrikansk svinepest. Der er derfor en risiko for, at få afrikansk svinepest virus på sit tøj, fodtøj, udstyr og hænder, hvis man går på jagt i disse områder. Også selvom man ikke jager vildsvin. Derfor skal du altid tage dine forholdsregler, når du har været på jagt i udlandet.

Hvis du skal på jagt i Ukraine, Hviderusland og Rusland, bør du, uanset hvor i landet du går på jagt, altid tage dine forholdsregler.

Særlige forholdsregler ved håndtering af nedlagte vildsvin

Vær opmærksom på ikke at få smitten spredt unødigt på tøj, fodtøj og udstyr, da dette kan udgøre en potentiel smitterisiko, hvis man efter hjemkomst kommer i kontakt med svin.

Jeg har været på jagt. Er der forholdsregler jeg skal følge, inden jeg går ind i en svinebesætning?

Ja. Efter jagt og færdsel i naturen skal du generelt være opmærksom på risikoen for at bringe smitte ind i en besætning. Dette gælder uanset om det er jagt i udlandet eller i Danmark.

Tøj og fodtøj anvendt på jagten, må ikke bringes i kontakt med en besætning, og efter jagt bør du sørge for at gå i bad og skifte tøj og fodtøj, inden du går ind i en besætning. Fodtøj anvendt på jagt vaskes og desinficeres og bør ikke anvendes i besætningen. Efter jagt i udlandet bør du ikke gå ind i – eller have anden kontakt til – en dansk besætning de første 48 timer.

Hvordan finder jeg ud af, om der er konstateret svinepest i den region, jeg skal på jagt i?

Der er i EU konstateret afrikansk svinepest i Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Rumænien, Italien (kun Sardinien), Serbien og senest i det østlige Tyskland.

For at se om der er konstateret svinepest i den region, du skal på jagt i, kan du finde oplysningerne på Fødevarestyrelsens hjemmeside.

LÆS MERE: Områder hvor der er afrikansk svinepest

Jagtkonsortierne i de pågældende lande må forventes at være bekendt med de specifikke regler i området.

Vildsvinejagt i områder i EU-lande, hvor der ikke er konstateret svinepest

Ved jagt på vildsvin udtager landets myndigheder stikprøvevis prøver til undersøgelse for afrikansk svinepest fra en del af de vildtsvin, der nedlægges ved jagt.

Du skal være opmærksom på, at trofæer m.m. fra vildsvin først kan hjemføres, efter der foreligger et negativt prøveresultat.

Kroppe af dyr, der konstateres smittet med svinepest, skal underkastes destruktion under officielt tilsyn, dvs., at du ikke lovligt kan tage vildsvinet eller trofæer med til Danmark.

Hvis de nedlagte dyr er negative for svinepest, gælder de almindelige betingelser for indførsel af jagttrofæer.

Argentina: Vildsvin og buejagt for drømmere

Ved import af jagttrofæer gælder særlige regler. Der skelnes mellem behandlede jagttrofæer og ubehandlede jagttrofæer.

Jagt på andre arter end vildsvin i EU-lande, hvor der er konstateret svinepest

Der er ikke indført nye restriktioner pga. svinepest for indførsel af jagttrofæer, så længe der er tale om andre dyrearter end dyr, der er modtagelige for at blive smittet med svinepest. D.v.s., at trofæer fra f.eks. buk, dåhjort og kronhjort importeres som hidtil, og der henvises til de almindelige regler for indførsel af jagttrofæer – se link ovenfor.

Jagt i lande udenfor EU hvor der er konstateret afrikansk svinepest

Ved import af jagttrofæer gælder særlige regler. Der skelnes mellem behandlede jagttrofæer og ubehandlede jagttrofæer.

Må jeg tage kød eller kødprodukter med hjem fra jagt i et andet EU-land?

Ja. Men Fødevarestyrelsen fraråder, at private indfører eller modtager animalske fødevarer, som kan stamme fra svin eller klovbærende vildt (vildsvin), fra Estland, Letland, Litauen, Polen, Slovakiet, Rumænien, Belgien og Italien (Sardinien) som følge af udbrud af Afrikansk Svinepest i disse lande.

Må jeg tage kød eller kødprodukter med hjem fra jagt i et land uden for EU?

Nej. Det er ikke tilladt for privatpersoner, at hjemtage dette fra tredjelande.

LÆS OGSÅ: Afrikansk svinepest – hvad er det?

Kilde: Fødevarestyrelsen

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »