Mange arter, som er genstand for trofæjagt, er omfattet af Washington-konventionen/CITES, og der kræves særlige CITES-tilladelser for at bringe disse trofæer med hjem til Danmark

Af Redaktionen

Har du ikke tilladelserne i orden, så risikerer du, ud over at få konfiskeret dine trofæer, tillige at modtage et klækkeligt bødeforlæg.

Hvis du vil indføre jagttrofæer omfattet af bilag B, skal du have en CITES-eksporttilladelse fra eksportlandet. Der kræves for de fleste arter ingen CITES-importtilladelse.

Du skal dog altid have en CITES importtilladelse for jagttrofæer af følgende seks arter uanset, at de kun er omfattet af bilag B:

  • Afrikansk elefant (Loxodonta africana)
  • Hvidt næsehorn (Ceratotherium simum simum)
  • Flodhest (Hippopotamus amphibious)
  • Løve (Panthera leo)
  • Isbjørn (Ursus maritimus)
  • Argalifår (Ovis ammon)

Hvis du vil indføre et jagttrofæ omfattet af bilag A kræver det både en CITES-eksporttilladelse fra eksportlandet, samt en CITES-importtilladelse fra Naturstyrelsen.

Før jagtrejsen skal Naturstyrelsen desuden ansøges om et forhåndstilsagn, som bevis på at trofæet kan hjemtages til DK. Dette forhåndstilsagn skal fremvises ved ansøgning om eksport i eksportlandet.

Ansøgningen om forhåndstilsagn om import, sker på samme ansøgningsskema, som bruges til ansøgning om import og eksport.

Bemærk

• at en CITES-tilladelse kun er gyldig i højst 6 måneder, og at konserveringen af jagttrofæer kan tage længere tid. I Afrika kan det tage op til et år eller mere. Er dine tilladelser udløbet, skal der udstedes nye tilladelser eller de gamle skal forlænges.

• at jagttrofæer importeres som personlige genstande og derfor er videresalg, udstilling, transport med henblik på salg, eller anden kommerciel transaktion med jagttrofæet, ikke tilladt.

• at ved import af jagttrofæer skal Fødevarestyrelsen ligeledes kontaktes – og du skal være specielt opmærksom på, hvis du vil importere trofæer fra lande, som er ramt af afrikansk svinepest.

Canada

I Canada kan der blandt andet jages sortbjørn (bilag B), brunbjørn (bilag A), ulv (bilag A) og isbjørn (bilag B).

Det skal dog bemærkes at selv om det er lovligt at nedlægge følgende i Canada kan trofæer af disse ikke importeres til EU;  brunbjørn (Ursus arctos) fra regionen British Colombia og isbjørn (Ursus maritimus) fra regionerne Baffin Bay and Kane Basin.

Afrika

Mange arter i Afrika er ikke omfattet af CITES og kan derfor hjemtages uden CITES-tilladelser.

Dette gælder for eksempel:
• Blesbuck (Damaliscus pygargus phillippsi)
• Black wilderbeest (Connochaetes gnou)
• Blue wilderbeest (Connochaetes taurinus)
• Bushbuck (Tragelaphus scriptus)
• Duicker ( ylvicapra grimmia)
• Eland (Taurotragus oryx)
• Gemsbuck (Oryx gazella)
• Impala (Aepyceros melampus)
• Kudu (Tragelaphus strepsiceros)
• Lesser kudu (Tragelaphus imberbis)
• Steenbok ( Raphicerus campestris)
• Springbok (Antidorcas marsupialis )
• Warthhog (Phacochoerus aethiopicus)
• Klipspringer (Oreotragus oreotragus)

I nogle afrikanske lande er der en del arter på bilag A, som også er jagtbare.

Eksempler på disse arter er:
• Leopard (Panthera pardus)
• Gepard (Acinonyx jubatus)
• Elefant (Loxodonta africana)

Der er ligeledes en del arter på bilag B, som er jagtbare.

Eksempler på disse er:
• Hartmann bjergzebra (Equus zebra hartmannae)
• Løve (Panthera leo)
• Caracal (Caracal caracal)
• Flodhest (Hippotamus amphibius)
• Bavian (Papio ursinus)

Zebra

Den almindelige zebra (Equus quagga (tidl. Equus burchellii)) (engelsk: Burchell’s zebra), med sine fem underarter, er ikke omfattet af CITES. Du kan derfor indføre skind fra eksemplarer af disse uden en CITES-eksport eller -importtilladelse.

Hartmann bjergzebra (Equus zebra hartmannae) er omfattet af bilag B og kan indføres ved fremvisning af en gyldig CITES-eksportilladelse

Nogen arter af zebra er omfattet af CITES bilag A og er ikke tilladte at importere, det gælder:

• Grevys Zebra (Equus grevyi)
• Cape bjergzebra (Equus zebra zebra)


Se også:

 
 
Kilde: Miljøstyrelsen

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »