– Jeg står ved det, som er sket og har ikke noget at skjule, lyder det fra den ene af de to jægere, som i december 2018 nedlagde syv kronhjorte

Af Redaktionen

Nedlæggelsen af syv kronhjorte i december 2018 pustede liv i debatten om arealbegrænsning af de danske jægere.

KLIK og læs også: Foto udløser krav om arealbegrænsning

Landets siddende minister på området ønsker dog ikke at indføre arealkrav, men da to nordjyske jægere skød syv kronhjorte på en og samme dag i december 2018 blev hændelsen anvendt som afsæt for endnu et forsøg på at skabe politisk medvind til at få jagten reguleret i forhold til jagtarealernes størrelse.

Men hvad var det egentlig, der skete den dag i december ?

Det fortæller Hans Jacobsen, denne ene af de to jægere og lodsejere om i denne korte opdatering, hvor vi udelukkende ridser de mere faktuelle informationer op, som vi har modtaget fra Hans Jacobsen.

Netnatur.dk vil efterfølgende vende tilbage til en mere udførlig førstehåndsberetning af selve hændelsen, der startede med en opringning fra en landmand, der havde spottet en stor rudel hjorte på Hans Jacobsens marker.

Undervejs mod stedet møder Hans Jacobsen sin nabo og de aftaler, at naboen også skal prøve lykken på sine tilgrænsende marker, hvis dyrene søger i den retning.

Men den beretning vender vi som nævnt tilbage til.

I første omgang har vi valgt udelukkende at præsentere Hans Jacobsens mere håndgribelige oplysninger, som har været diskuteret på bl.a. de sociale medier. Alle oplysninger ses herunder:

Kort om jagten

Jagten finder sted den 28. december, nordvest for Rold Skov.

Rudel på markerne, hvor de syv dyr blev nedlagt, talte i følge omtalte landmand og øjenvidne, over 40 krondyr.

Alle dyr i rudlen omtales som hjorte.

Fire hjorte blev nedlagt af Hans Jacobsen, og tre af nabojægeren.

Samlede jagtareal fordelt på de to jægere og landmænd er på cirka 510 ha

Hans Jacobsen, som nedlagde fire af de syv hjorte, har over de sidste 25 år skudt 9 kronhjorte i området. Naboen har aldrig tidligere skudt kronvildt på egne marker. De tre nedlagte var hans første.

Der blev ifølge Hans Jacobsen først skudt til endnu et dyr i rudlen, når et påskudt dyr var nede og var synlig forendt. Dyr nummer syv måtte dog have fangstskud, hvorefter jagten blev indstillet. Alle de øvrige dyr kunne følges over længere afstand og der var ingen tegn på anskydninger.

De nedlagte dyr blev efterfølgende hentet med en rendegraver, der efterlod dybe spor i markerne. Sporene står endnu som vidnesbyrd om hvor dyrene faldt.

Hvad siger naboerne?

Indehaverne af naboarealerne og herunder ejerne af de skovarealer, som kronvildtet holder sig til om dagen, har ikke reageret negativt overfor Hans Jacobsen, selv om han fornemmer, at de måske mener afskydningen den dag “var til den gode side”.

Hans Jacobsen har ikke tidligere haft konflikter med sine nabojægere – heller ikke skovejerne – og mener stadig han har et godt forhold til de berørte naboer – herunder de nærliggende skovejere, hvor han ofte deltager under efterårets drivjagter.

Drift og vildtskader

Vildtskader på Hans Jacobsens ejendom er de sidste to år gjort op til kr. 80.000, hvilket Hans Jacobsen påpeger kan dokumenteres. For to, tre år siden blev skaderne gjort op til cirka 50.000 årligt.

Skovejerne, der selv driver landbrug, har hegnet flere af egne dyrkede marker af med flere kilometer lange hegn. Det er i følge Hans Jacobsen årsag til den store stigning i opgjorte markskader, da Hans Jacobsens ikke har sat hegn omkring sine marker

Hans Jacobsen oplyser, at han ikke har mulighed for at skyde hinder og kalve på sine marker, da de først er ude på markerne efter skydetid.

Intet at skjule

Vildtkonsulent Ivar Høst og formand for hjortevildtgruppe Niels Kvist har på baggrund af rygter på bl.a. de sociale medier haft en snak med Hans Jacobsen. Alt er foregået hen over en kande kaffe i fred og ro og i en god tone.

Facebook-billedet, der satte gang i debatten, blev taget af en jæger, som hjalp til med at brække de syv hjorte. På billedet er der seks hjorte. Den syvende blev brækket uden for billedet.

Det var ikke meningen, at billedet af de nedlagte hjorte skulle ende på de sociale medier. Men Hans Jacobsen havde heller ingen intentioner om det modsatte. – Jeg står ved det, som er sket, og har ikke noget at skjule siger han.

Det danske kronvildt er i antal vokset med flere hundrede procent i de sidste årtier, men alligevel har der over de seneste år været meget debat om bl.a. fordeling af afskydningen Læs Netnaturs kommentar

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »