“Det, der betyder noget, er, hvor mange vi får skudt”, lyder det fra DJ-formanden, som kommentar på, at der – trods intensiv jagt dag og nat –  stadig er cirka 100 vildsvin tilbage i Danmark

Af Redaktionen

Der er stadig cirka 100 vildsvin tilbage i den sydvestelige del af Danmark.

Det konkluderer Naturstyrelsen i følge JP.dk

Trods en intensiv jagt – dag og nat – er det kun lykkedes at få ombragt 46 fritlevende danske vildsvin. Og det  er åbenbart for lidt. Skal Danmark gøre sig forhåbninger om at sikre sig mod afrikansk svinepest, er der ikke plads til 100 vildsvin i den danske natur. Derfor er myndighederne ikke helt tilfreds med resultatet af reguleringen.

– Men var de 46 ikke blevet skudt, så havde de formeret sig, så der jo bare været endnu flere.

Det udtaler skovrider Inger Gillesberg fra Naturstyrelsen i Sønderjylland.

Jagten på de sidste danske vildsvin fortsætter

Jægere, der vil regulere vildsvin om natten eller anvende kunstigt lys, regulere på foderpladser og fra kunstigt skjul, skal medbringe reguleringstilladelsen, så den kan fremvises til Politiet.
Har du skudt et vildsvin, skal du inden for 24 timer sende blodprøver af dyret til Fødevarestyrelsen, der tjekker prøven for sygdomme. Kilde: Naturstyrelsen

Selv om vildsvin er en naturlig hjemmehørende art i Danmark – i modsætning til f.eks. mårhunden, – er der nultolerance overfor de få danske vildsvin. Og derfor jages de dag og nat ligesom et grænsehegn skal forhindre, at der kommer flere vildsvin fra Tyskland.

De skal skydes

Souschef Stig Mellergaard fra Fødevarestyrelsen påpeger dog, at motivationen for det stærkt omdiskuterede hegn er blevet misforstået, da det er blevet opfattet som et symbolsk værn mod smitten.

Men hegnet opføres ikke for at holde smittede vildsvin ude. Det skal i stedet begrænse antallet af vildsvin mest muligt, forklarer han i følge avisen.

Hvis der kommer afrikansk vildsvinepest til Danmark, er der ikke en masse dyr, der kan sprede smitten, er essensen i souschefens supplerende forklaring.

Danmarks Jægerforbunds formand Claus Lind Christensen er også trukket ind i avisens artikel om de 100 fritlevende danske vildsvin. Og i følge DJ-formanden er der ingen tvivl om, at også de sidste frie vildsvin skal fjernes.

– Nogle synes, det hegn er vældigt, og det kan nok også holde nogle svin ude,

udtaler formanden for Danmarks Jægerforbund i følge JyllandsPosten.

DJ-formanden mener dog, at hegnet ikke kan stå alene. Det er et tiltag, som skal ses i sammenhæng med 13 andre tiltag iværksat af de danske myndighedeer.

I følge formanden er der dog én ting, der virkelig kan minimere risikoen for smitte, og det er hvor mange af de tilbageværende 100 vildsvin, der bliver skudt.

– Det, der betyder noget, er, hvor mange vi får skudt,

udtaler DJ-formand Claus Lind Christensen.

Klik og læs også: LINDA FRA BALTIKUM SLOG HOVEDET PÅ SØMMET I DJ’S VILDSVINEPOLITIK

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »