Det er nu sikkert og vist. Partiet Venstre har fået en jagtordfører. Ikke kun af gavn, men også af navn. Det fremgår af udsendt pressemeddelelse fra ministeriet for samme

Kommentar af Netnatur.dk

Partiet Venstre har en decideret jagtpolitik. Det har været tydeligt længe.

Under aktuelle debatter om jagt har signalerne fra landets siddende minister på området været klare.

”Mest mulig frihed til den enkelte jæger”

Et enkelt budskab, som har fået stor betydning.

Budskabet står nemlig i kontrast til den politik, der føres eller blev ført i Vildtforvaltningsrådet.

Rådet mente nemlig – og mener måske stadig – noget helt andet.

I Rådet er holdningen, at jægerne skal administreres. Løsningen er arealbegræsning samt kvotebestemt afskydning og oprettelse af lav etc.

Det er blot nogle af de strømninger, der er udgået fra Rådet, som er ministeriets nærmeste rådgiver i spørgsmål om jagt.

Men de tanker er ministeren og flere partifæller omkring ham ikke just begejstrede for.

Jagt- og vildtforvaltning er blevet en del af den folkelige debat og Thomas Danielsen (V), bliver i udsendt pressemeddelse fra Miljø- og fødevareministeriet omtalt som Venstres jagtordfører og han er dermed landets eneste officielle ordfører i jagtpolitiske spørgsmål.

Folketingspolitikeren Thomas Danielsen (V) indkaldte derfor i efteråret 2016 til åben høring i Folketinget. I øvrigt det første af sin slags.

Mødet var i sig selv et tydeligt signal om, at der blæste nye vinde i dansk jagtpolitik og under den åbne høring stod det klart, at regeringen ønskede en deling af politik og rådgivning i spørgsmål om jagt.

Vildtforvaltningsrådet skulle fortsat fungere som rådgivere. Men politik er for politikere. Det var det klare budskab.

Mindre bureaukrati

Og regeringens politik var mest mulig frihed til den enkelte jæger. Rådets ønske om et mere bureaukratisk jagtsystem blev dermed skudt ned.

Mest mulig frihed til den enkelte jæger blev den ramme, som regeringen ønskede, at rådgivningen fremover skal ligge inden for.

Ministeren takkede med andre ord for det fremsendte forslag, som brød med principperne i den førte jagtpolitik. I stedet valgte han at gå egne veje …

Den åbne høring blev det første tegn på, at miljøministeren havde en holdning til jagt. Og at han var klar til at bryde traditionen og gennemfører sin politik. Om nødvendigt helt uden om Vildtforvaltningsrådet.

Senere blev jagtloven åbnet for første gange i mange årtier. Som konsekvens blev bl.a. falkejagt på initiativ fra ministren atter lovliggjort.

Rød og blå

Men afstemningen om den nye lov viste, at der ikke kun var gået politik i vildtforvaltningen. Der var også gået  blokpolitik i jagtpolitikken. Også jagtpolitik kan åbenbart være rød eller blå og tilslutningen til den nye jagtlov delte folketinget.

Den nye jagtlov blev dog vedtaget og med den var der sat en ny dagsorden i dansk jagt og dansk jagtpolitik.

Jagtpolitikken var i væsentlige spørgsmål flyttet ud af Vildforvaltningsrådet og mest mulig frihed til den enkelte jæger gik som en rød tråd igennem en række tiltag fra falkejagt til tag over hovedet på skydetårne.

Et løntungt bureaukrati var ikke på Venstres ønskeliste. Det slog partiets ordfører allerede fast under et video-interview forud for omtalte høring.

Udtalelsen cementerede, at partiet Venstre har en holdning til jagt. I hvert fald overordnet set.

Og ikke mindst set i det lys, kan det næppe komme som den helt store overraskelse, at partiet nu har fået en jagtordfører. Ikke kun af gavn, men også af navn.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »