– Det er en stor sejr for fagligheden, lyder det fra John Chris, der ser Miljø- og fødevareministerens nye undersøgelse om tandsnit, som et klart udtryk for, at fremført kritik endelig er taget til efterretning

Læserbrev af John Chris

”Miljø- og Fødevareministeriet sætter nu sammen med Danmarks Jægerforbund gang i et projekt, der skal verificere en anerkendt metode for bestemmelse af alderen på kronvildt under danske forhold. En metode hvor alderen bestemmes ud fra undersøgelse af nedlagt kronvildts tænder.”

KLIK og læs også: KRONDYRTÆNDER SKAL MEDVIRKE TIL FORBEDRET VILDTFORVALTNING

Når Miljø- og Fødevareministeriet sætter gang i en undersøgelse, der skal verificere denne metode til aldersbestemmelse af kronvildt på danske dyr under danske forhold, så kan dette kun opfattes som en erkendelse af, at en sådan verificeret metode ikke allerede eksisterer.

Hvorfor skulle man ellers ofre midler på en ny undersøgelse ?

Og hermed må det vel også være Miljø- og fødevareministeriets opfattelse, at det hidtidige forsøg på at verificere metode via Århus universitets (DCE) undersøgelse IKKE holder vand. ( se evt. DCE nr 106 fra  2014)

Det er en stor sejr for fagligheden, at Miljø- og fødevareministeriet og den ansvarlige minister har valgt at lytte til kritikken og taget konsekvenserne af dette

Konsekvenser, som DCE selv burde have taget, da de blev bekendt med de uomtvistelige fejlkilder, som der var i både datamateriale og beregningsmetoder, da de selv i 2014 lavede rapporten DCE 106.

Fejl som gentagne gange er publiceret og dokumenteret af hhv Egon Bennetsen (vildtbiolog), John Vestergaard Olesen (Ph.D. Aarhus Universitet) og Steen Andersen (PhD, Aarhus School of Business). De 2 sidstnævnte med statistik som speciale.

Aldersvurdering af nedlagt kronvildt ud fra tandsnitsmetoden har mødt voldsom kritik, da en allerede gennemført undersøgelse dumpede i test. Nu vil Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen gennemføre en ny undersøgelse, der skal vise om metoden kan anvendes til aldersvurdering af nedlagte danske krondyr. Initiativet modtages i dette læserbrev med stor begejstring af John Chris, der i en række indlæg på bl.a. de sociale medier, har argumenteret for, at den allerede gennemførte undersøgelse blev misfortolket og ikke mindst misbrugt af bl.a. Danmarks Jægerforbund, som han mener vendte det blinde øje til den fremførte kritik. KLIK og læs også: STOP kæbeindsamlingen

Danmarks Jægerforbunds (DJ) tidligere hjortevildtformand Norbert Ravnsbæk valgte også at holde fast i fagligheden, fremfor taburetten som hjortevildtformand.

Han var stort set den eneste i DJ, der insisterede på, at alle parter i denne her sag skulle høres, og at den dokumentation, der var fremlagt, skulle enten fagligt afvises eller tages til efterretning, som værende de faktuelt gældende forhold.

Denne holdning til sagerne kostede ham som bekendt posten som hjortevildtformand. Hvilket nu – og om muligt – , kan virke endnu mere grotesk eftersom DJ jo plæderer for, at vildtforvaltning altid skal tage udgangspunkt i så høj faglighed som muligt. Og hvor DJ´s faglige medarbejdere burde have bakket op om denne kritiske tilgang, som var blevet rejst i forhold til DCE 106.

Det er vel DJ´s faglige medarbejdere, der skal sidde som vagthunde og evaluere den faglighed, som vores vildtarter skal forvaltes i henhold til og således sikre, at DJ´s medlemmer hele tiden modtager den bedste service og den højest mulige faglige tilgang i sådanne sager!

Miljø- og fødevareministeriets initiativ må også betyde, at de kronvildttænder, der er samlet ind de sidste 2 sæsoner, og de deraf følgende ”fag”rapporter, der er udgivet af Danmarks Jægerforbund (DJ), hviler på et ikke verificeret grundlag, og derfor ikke kan tillægges nogen som helst betydning eller værdi.

Konklusion med lange udsigter

Den nye undersøgelse skal løbe over 10 -15 år, hvilket giver god mening, da det som bekendt tager 8 år for en hjort at opnå alderen (8 år), der er målsætningen, som Vildtforvaltningsrådet (VFR) har sat for 5% af hjortebestanden.

Formår man at indsamle et tilstrækkeligt datamateriale over de næste 8 år så kan man herefter endnu en gang foretage en validering af tandsnitsvurderet alder, holdt op mod en denne her gang 100% sikker kendt alder.

Kommer denne validering ud med et tilfredsstillende resultat (hvilket må være at ca. 95 % af dyrene kan vurderes korrekt indenfor +- 1 år). Ja så virker metoden tilfredsstillende. Omvendt, rammer man ikke et tilfredsstillende resultat, ja så bør metoden forkastes.

Denne verificering kan af naturlige årsager ikke foretages før om mindst 8 år såfremt der forefindes tilstrækkeligt datamateriale.

Og indtil da, er tandsnitsmetoden IKKE valideret som brugbar på danske dyr under danske forhold. Og indtil da, er det stadigvæk ikke lødigt at udgive konkluderende rapporter om noget som helst aldersrelateret fra indsamlede tænder.

Danmarks Jægerforbunds overraskende kovending

DJ´s udmelding på den nye undersøgelse er mildest talt ganske opsigtvækkende, da DJ jo i hele sagen har stået last og brast med DCE og Vildtforvaltningsrådets holdning til tandsnitsmetoden.

Med ét ser det pludselig ud til, at DJ vender rundt på en tallerken og bakker op om, at metoden skal verificeres på danske dyr under danske forhold. Det er ganske overraskende.

Hvordan kan DJ dog nu mene, at det skulle være nødvendigt, når de indtil i dag hele tiden har givet udtryk for, at metode allerede VAR valideret til at være god nok ?

Ovenstående er et læserbrev skrevet af John Chris, stifter af Facebookgruppen Hjortevildtforvaltning i Danmark. KLIK her og se videointerview med John Chris

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »