”Stop kæbeindsamling” lyder banner-kampagne fra Facebook gruppe med vækst i medlemstallet, som dermed retter en offensiv mod Danmarks Jægerforbunds opfordring til det modsatte

Af Redaktionen 29. juli 2019

”Stop Kæbeindsamling”, lyder det i bannerkampagne fra Facebook-gruppen “Hjortevildtforvaltning i Danmark”, der er stiftet for at diskutere forvaltning af kronvildt.

Kampagnen kommer som reaktion på Danmarks Jægerforbunds opfordring til det modsatte. Danske jægere bør nemlig fortsat sende tænder fra nedlagte krondyr til DCE. Det fastholder Jægerforbundet trods massiv kritik af metoden, som uvildige eksperter hævder er uanvendelig.

Læs også: Game over i kæbesag: DJ og DCE sendt til tælling

Et spørgsmål om tro

Jægerforbundet har altid haft tillid til DCE i denne sag, heddet det sig.

Det er forklaringen på, at forbundet har valgt at vende det blinde øje til tre væsentlige spørgsmål, som er rejst af bl.a. den uorganiserede opposition. En opposition, som måske opleves mest tydligt på Facebook, men som også lever sit mere stille liv uden for de sociale medier.

Facebookgruppen Hjortevildtforvaltning i Danmark er måske den eneste jagtgruppe, som har som eneste formål at diskutere jagtpolitik. Gruppen oplever vækst og er nu på 2100 medlemmer.

Oppositionen til de sidste 2-3 års førte hjortevildtpolitik har næppe en klar defineret politisk agenda, men ser ud til at samle sig om, at fremtidens vildtforvaltning i det mindste skal bygge på fagligt begrundede beslutninger.

Og det er da også påstanden om manglende faglighed, der har fået gruppens administrator til at iværksætte en mere iøjnefaldende kampagne af et allerede fremført kritikpunkt

Læs også: Administrator-hjortegruppe-opfordrer-boycut-af kæbeindsamling/

Kampagne

Ikke alle i Facebook-gruppen mener dog, at der skal skiltes med ” Stop kæbeindsamling” da der blandt gruppens medlemmer også er debattører, der støtter Danmarks Jægerforbunds opfordring.

– Gruppen har altid haft et progressivt sigte, lyder det som svar på kritikken fra stifteren John Chris,

Han fastholder kampagnen indtil DCE eller DJ kan redegøre for nedenstående 3 spørgsmål. Indtil da mener han at ” ALT, hvad der kommer fra DCE og DJ i forbindelse med tandsnit af kronvildt, er mere vildledende end på nogen måde vejledende.”

Herunder de 3 rejste spørgsmål, som ved besvarelse måske kan stoppe Hjortevildtgruppes  igangværende kampagne på Facebook:

1. ) Forklar venligst, at formlen der giver en forklaring grad på 92% er korrekt og retvisende ?

2.) Forklar venligst, hvordan man vil redegøre for, at de indsendte kæber er repræsentative for de skudte hjorte ?

3.) Forklar venligst, hvordan man vil redegøre, at de skudte hjorte er repræsentative for den levende bestand ?

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »