Den kortnæbbede gås gæster Danmark i tusindvis i vinterhalvåret. Når foråret melder sin ankomst trækker de atter mod nord

Kortnæbbet gås

Af Redaktionen

Kortnæbbet gås (Anser brachyrhynchus) er en forholdsvis lille lys gås. Den er 60 til 75 centimeter lang, og har et vingefang på mellem 135 og 170 centimeter.

Fjerdragtens farver minder meget om grågåsens, men den er betydeligt mindre. Endnu mere minder den dog om sædgåsen, men kortnæbbet gås har lyserødt næb og fødder, i modsætning til sædgåsens orange næb og fødder.

Udbredelse

Kortnæbbet gås yngler ikke i Danmark, men efterår, vinter og forår raster de i tusindvis langs den jyske vestkyst.

Det er ynglefuglene fra Svalbard, der overvintrer i Holland, Belgien og Danmark. Om efteråret ses fuglene især i Vest Stadil Fjord og Fiilsø, mens de om vinteren og foråret er spredt over mange lokaliteter.

Bestanden er gået frem gennem flere år, og af hensyn til den arktiske natur, forsøger man at fastholde bestanden på omkring 60.000.

Levevis

Som flere andre gåsearter begyndte kortnæbbet gås at fouragere på dyrkede marker i takt med, at levestederne (især Vest Stadil Fjord) blev drænet og opdyrket.

“Hele Svalbards ynglebestand af kortnæbbede gæs opholder sig hvert forår og efterår i Vestjylland.”

Tidligere fandt gæssene størstedelen af deres føde på enge med lav vegetation, nu finder de primært føden på stubmarker om efteråret og vinteren, hvor de tager spildkerner. Om foråret finder gæssene føde på nysåede marker.

De kortnæbbede gæs bruger laguner, beskyttede vige samt søer til at hvile og overnatte i, og det er vigtigt, at disse områder er uforstyrrede.

LÆS også. GÅSEJAGT

Kortnæbbet gås (Anser brachyrhynchus)

Hvad kan hjælpe kortnæbbet gås?

Ved at foretage intensiv naturpleje på strandengene, f.eks. i form af kreaturgræsning eller høslet, vil vegetationshøjden holdes nede på et niveau, der er favorabelt for de kortnæbbede gæs.

Man kan også hjælpe gæssene ved at begrænse færdslen på overnatningspladserne.

LÆS mere om: Kortnæbbet gås (Anser brachyrhynchus) og andre gåsearter på FUGLE

Kilde: Miljøstyrelsen

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »