Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen afviser Vildtforvaltningsrådets ønske om at indføre arealkrav på dåvildt

Af Redaktionen

Der indføres alligevel ikke arealkrav på dåvildt, selvom dette var et ønske fra Vildtforvaltningsrådet.

I følge Netnatur.dks informationer vælger Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) at følge den linje, som blev lagt under daværende ventre-minister på området.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen afviser Vildtforvaltningsrådets ønske om at indføre arealkrav på dåvildt

Hvor stort et jagtareal, som man skal råde over for at nedlægge f.eks. et stykke kronvildt eller dåvildt optager mange danske jægere, og selv flere år efter arkiv-artiklen:  Søren Gade: Det næste kan blive råvildtet” blev offentliggjort første gang hører den stadig til blandt de mest læste artikler om råvildt på Netnatur.dk

Også Esben Lunde Larsen afviste Vildtforvaltningsrådets ønske om at indføre arealkrav i relation til jagt på kronvildt.

KLIK og læs Dåvildtforvaltning

Alt tyder derfor på, at det også for dåvildtet bliver jagttiderne og – ikke mindst de lokale jagttider og tilpasning af samme, – der skal sikre en tilpas balance mellem køn og alder i de danske bestande af dåvildt.

Netnatur.dk forventer at vende tilbage med nye oplysninger om fremtidens forvaltning af dåvildt meget snart.

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »