Danmarks CO2-udledning kan reduceres med 30 procent, hvis vores skovareal øges og vi anvender mere træ. Sådan lyder budskab i ny bog 

Pressemeddelelse af udgivergruppen bag bogen:
Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet

Den danske CO2-udledning vil kunne reduceres med 30 procent ved blot at øge det danske skovareal, så det kommer til at udgøre en fjerdedel af Danmarks areal. Et mål som kan nås ved investeringer på blot 15 milliarder forudsat uændrede EU-tilskud til de tilplantede landbrugsarealer. Øges skovenes areal yderligere til lidt over en tredjedel, kan udledningen af CO2reduceres med 50 pct.

Denne udmelding kommer fra en gruppe forskere og erfarne folk fra skovbranchen midt i en ophedet debat om, hvorvidt der skal bruges markant mindre flis i de danske kraftværker, og om der skal udlægges mere urørt skov. Parallelt kører er også en kampagne for at rejse mere skov.

Deres argumentation tager udgangspunkt i, at ikke alene kan et større skovareal med en større tilvækst suge mere CO2ud af luften, men især i at træ kan erstatte en lang række materialer som stål, beton, tegl m.m.. Materialer som i dag kræver store mængder fossilt brændsel til deres fremstilling og forarbejdning, hvilket medfører en stor CO2-udledning til atmosfæren.

Ved delvist at udfase de energitunge materialer i byggeriet og andre steder og erstatte dem med træbaserede materialer, vil CO2-udledning blive reduceret. Men det kræver et aktivt skovbrug med større arealer og større hugst. 

Ifølge forfatterne til bogen Klimaskoven håndteres klimaudfordringer og reduktion af CO2-belastningen bedst gennem udvikling af klimaskove. KLIK og læs mere om SKOVDRIFT 

 

 Klimaskov: Et effektivt værktøj

”Et aktivt skovbrug med øget træproduktion er det mest virkningsfulde værktøj, vi i dag har til rådighed for at gøre noget for klimaet. Hidtil har debatten desværre mere været kendetegnet ved følelser og politiske holdninger end ved fakta, konkret viden og forståelse for, hvordan aktiv skovdrift kan løse et alvorligt problem,” siger skovrider Esben Møller Madsen.

 

Forskere og praktikere opfordrer i fællesskab til et paradigmeskift i både den offentlige debat og i den danske skovdrift. Det sker i bogen ”Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet,” som udgives af seniorforsker Palle Madsen og PhD Anders Tærø Nielsen, samt skovrider Per Hilbert, fra branchefællesskabet Skovdyrkerne, samt skovrider Esben Møller Madsen, der har arbejdet med praktisk skovdrift i Danmark og udlandet i mere end 40 år.

Ifølge forfatterne håndteres klimaudfordringer og reduktion af CO2-belastningen bedst gennem udvikling af klimaskove. Det er skove, der drives bæredygtigt, og hvor driften kombinerer en høj tilvækst med en stor variation og kontinuitet i naturen. Herved opnår man såvel en høj CO2-binding og mange levesteder, der sikrer biodiversiteten.   

Klimaskove med innovationspotentiale

Udover at erstatte de energitunge materialer, vi i dag anvender, er der også et stort innovationspotentiale i træ.

Træ kan i fremtiden kan være grundmateriale i alt fra modetøj og babybleer til en lang række glas- og plastprodukter.

KLIK OG LÆS OGSÅ: Forskere: Her kan jordens klimaskove etableres

 

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »