Mere præcise optællinger af danske fugle afslører, at omkring 1,5 millioner ringduer yngler i Danmark 

Af DOF.dk

Mange danske haveejere har nok lagt mærke til, at den store, flotte ringdue er blevet en mere talrig ynglefugl.

Men optællinger fra Dansk Ornitologisk Forening, DOF, viser nu, at bestanden af ringduer både er vokset og har været kraftigt undervurderet herhjemme.

Dobbelt så mange ringduer

Ynglebestanden af ringdue i Danmark tæller mellem 1,4 og 1,6 millioner individer. Det er mere end dobbelt så mange som den hidtil brugte bestandsvurdering fra år 2000.

Dengang blev bestanden vurderet til at være 250.000-350.000 ynglepar (svarende til 500.000-700.000 individer).

KLIK og læs også: Rekord lavt udbytte trods stigende bestand

 

Det nye store tal for ringdue bygger på en ny optællingsmetode, nemlig de såkaldte TimeTælleTure i Dansk Ornitologisk Forenings aktuelle projekt Atlas III.

Det går ud på at kortlægge Danmarks fuglefauna og vurdere fuglebestandenes størrelse både i yngletiden og om vinteren.

– Ringduen er den første art, hvis ynglebestand er vurderet efter den ny metode. Resultatet antyder, at der er flere overraskende bestandsvurderinger i vente fra TimeTælleTurene, siger biolog Thomas Vikstrøm fra DOF, som leder Atlas III-projektet.

– Vi ved fra andre optællinger, at bestanden af ringduer er steget med omkring 40 procent siden 2000. Men nu viser den nye metode altså, at bestanden også har været stærkt undervurderet, siger han.

Biologen fortæller, at der kommer flere tal for mange flere fuglearter, efterhånden som Atlas III samler flere data ind i de kommende par år.

 

Del gerne artiklen hvor du ønsker...
Translate »